GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam

Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 27

Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 27

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa ra thông báo về Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ 27 năm 2020. Các đơn vị tham gia Liên hoan năm nay gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.