GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Cõi Vọng

Cõi Vọng - nỗi đau chân thật thành mẩu trầm thơm

Cõi Vọng - nỗi đau chân thật thành mẩu trầm thơm

Về xứ Thanh tôi được đọc Cõi vọng của Phạm Thị Kim Khánh (PTKK). Phạm Thị Kim Khánh bỏ qua giai đoạn sung sức của thiếu nữ, đắm say vào việc dạy học, từ một cô giáo dạy Văn ở trường Sư phạm của tỉnh rồi giảng viên Đại học Công nghiệp thành phố HCM, cho tới khi về chiều, chị viết và in thơ. Ba tập thơ đã ra đời, Cõi vọng là tập thứ ba của Khánh.

Thương nhớ mãi ngọn nguồn con suối chảy

Thương nhớ mãi ngọn nguồn con suối chảy

Đọc CÕI VỌNG, tập thơ của Phạm Thị Kim Khánh, Nxb Văn hóa Dân tộc, 2018.