GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Công ước

UNCLOS 1982: Cơ sở pháp lý quốc tế thiết lập trật tự pháp lý trên biển

UNCLOS 1982: Cơ sở pháp lý quốc tế thiết lập trật tự pháp lý trên biển

Là quốc gia ven biển, thành viên của UNCLOS, Việt Nam đã và đang nỗ lực kiên trì giải quyết một cách hòa bình các vấn đề Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS. Việt Nam đồng thời đã và đang thực thi đầy đủ UNCLOS kể từ khi chấp nhận sự ràng buộc của UNCLOS và trở thành một quốc gia thành viên của UNCLOS.

Việt Nam chia sẻ những thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền dân sự và chính trị

Việt Nam chia sẻ những thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền dân sự và chính trị

Ngày 11/3, tại Geneva (Thụy Sĩ), Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức Phiên họp xem xét Báo cáo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam về thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).