GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Ban Thường vụ

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bàn mục tiêu năm 2019

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, bàn mục tiêu năm 2019

Ngày 21/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng ý cơ chế “Một cửa tại chỗ” tại BQL KKT Nghi Sơn và các KCN

Đồng ý cơ chế “Một cửa tại chỗ” tại BQL KKT Nghi Sơn và các KCN

Trong ngày làm việc thứ 2 (8/11), Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xem xét tờ trình liên quan đến quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát, sỏi làm VLXD; Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo thực hiện cơ chế “Một cửa tại chỗ” tại Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ Quyền Chủ tịch Nước

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ Quyền Chủ tịch Nước

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước giữ Quyền Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch Nước mới.

Hoàn thiện Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Hoàn thiện Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Ngày 2/8, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và du lịch

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và du lịch

Sáng nay (13/6), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tháng 6/2018 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện các Quyết định số 287, 290 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 2/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5.

Quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp

Quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp

Ngày 6/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị để thảo luận, cho ý kiến vào Đề án phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025; Xác định thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác.

Thêm cơ hội đẩy mạnh đô thị hóa

Thêm cơ hội đẩy mạnh đô thị hóa

Ngày 25/1, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và cho ý kiến vào một số vấn đề quan trọng.

Xem xét Kế hoạch biên chế hành chính năm 2018

Xem xét Kế hoạch biên chế hành chính năm 2018

Đây là nội dung quan trọng được bàn thảo tại phiên họp ngày 23/11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, bàn mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, bàn mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018

Ngày 22/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp phiên thường kỳ để thảo luận và cho ý kiến vào tình hình KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh

(VH&ĐS) Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 17/10/2017 về tập trung lãnh đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Báo VH&ĐS xin đăng tải toàn văn Chỉ thị này.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

(VH&ĐS) Trong các ngày 9 - 10/8, đã diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thảo luận, cho ý kiến điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và nhiều nội dung quan trọng khác

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thảo luận, cho ý kiến điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và nhiều nội dung quan trọng khác

(VH&ĐS) Ngày 30/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc để thảo luận, cho ý kiến vào rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2017

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-2017

(VH&ĐS) Ngày 27/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để đánh giá về tình hình KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2017 tiếp tục tập trung thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển

Năm 2017 tiếp tục tập trung thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển

(VH&ĐS) Trong 2 ngày 21 và 22/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp phiên thường kỳ tháng 11 lần 2 để thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ họp phiên thường kỳ tháng 11: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ họp phiên thường kỳ tháng 11: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

(VH&ĐS) Ngày 21/11, Ban Thường vụ đã họp phiên thường kỳ tháng 11 lần 2 để thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác.

Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra

Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra

(VH&ĐS) Đây là tinh thần chỉ đạo của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2016 tại hội nghị tháng 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xác định thời điểm ra đời Danh xưng Thanh Hóa

Xác định thời điểm ra đời Danh xưng Thanh Hóa

(VH&ĐS) Xung quanh về nội dung xác định thời điểm ra đời Danh xưng Thanh Hóa, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đây là việc rất hệ trọng và cũng rất khó, bởi danh xưng này đã xuất hiện cách đây cả nghìn năm nhưng dứt khoát phải xác định bằng được dựa trên những cứ liệu khoa học chính xác.

Chấn chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản

Chấn chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản

(VH&ĐS) Ngày 25/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp thường kỳ tháng 8. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cho ý kiến về phương án thiết kế điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Văn hóa tỉnh

Cho ý kiến về phương án thiết kế điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Văn hóa tỉnh

(VH&ĐS) Ngày 4/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị để thảo luận và cho ý kiến về phương án thiết kế điều chỉnh quy hoạch Khu Trung tâm Văn hóa tỉnh thuộc Khu đô thị Đông Hương, TP Thanh Hóa.