GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: đa dạng sinh học

Như Thanh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường

Như Thanh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường

Chiều ngày 5/6, UBND huyện Như Thanh phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En tổ chức Lễ phát động Ngày quốc tế đa dạng sinh học, Tháng hành động vì môi trường 2019.

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5/2018): Bảo đảm sự đa dạng cho các sự sống trên trái đất

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5/2018): Bảo đảm sự đa dạng cho các sự sống trên trái đất

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (cũng gọi là Ngày Đa dạng sinh học Thế giới) được khởi xướng năm 1993 và được kỷ niệm vào ngày 22/5 hằng năm từ năm 2000 nhằm tăng cường hiểu biết và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến đa dạng sinh học trên thế giới.