GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: đồng bào Thái

Hát Khặp của đồng bào Thái Thanh Hóa: Giàu giá trị nhân văn sâu sắc

Hát Khặp của đồng bào Thái Thanh Hóa: Giàu giá trị nhân văn sâu sắc

Hát Khặp dân tộc Thái gắn bó như là máu thịt, nuôi dưỡng tâm hồn, tình cảm và trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc Thái tỉnh Thanh.

Nghề dệt thổ cẩm ở Quan Hóa trước nguy cơ mai một

Nghề dệt thổ cẩm ở Quan Hóa trước nguy cơ mai một

(VH&ĐS) Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Thái Quan Hóa có từ rất lâu đời, được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và có những nét độc đáo riêng từ nguyên liệu, hoa văn, màu sắc đến chất lượng sản phẩm. Dưới bàn tay tài hoa, khéo léo của người phụ nữ, hình ảnh con rồng, con phượng, chim, cá hiện lên sinh động, sắc nét trên từng miếng vải.