GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: đất và người

Hồn đất và người xứ Thanh trên báo Văn hóa và Đời sống

Hồn đất và người xứ Thanh trên báo Văn hóa và Đời sống

Thanh Hóa là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, chính vì thế trên mỗi số báo Văn hóa và Đời sống, những bài viết về đất và người xứ Thanh là một “đặc sản”, một món ăn quen thuộc nhưng qua bàn tay người chế biến nó lại được sáng tạo theo một cách riêng.

Nhớ mãi cuộc thi "Đất và người xứ Thanh"

Nhớ mãi cuộc thi "Đất và người xứ Thanh"

Cuộc thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua cuộc thi, mọi người đã hiểu thêm mảnh đất và con người xứ Thanh.

Nâng tầm vị thế, hình ảnh đất và người xứ Thanh

Nâng tầm vị thế, hình ảnh đất và người xứ Thanh

Năm 2017 với nhiều sự kiện đi qua đậm đặc dấu ấn của ngành VH,TT&DL Thanh Hóa. Hàng loạt các sự kiện văn hóa được tổ chức thành công; Du lịch đang từng bước tiến tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với đó là những thành tích đầy vinh quang của thể thao... Đó là thành quả từ sự đồng tâm, dốc lòng, nỗ lực của tập thể những con người làm công tác VH,TT&DL.

Báo chí góp phần quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh

Báo chí góp phần quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh

(VH&ĐS) Vị trí địa lý địa và lịch sử đặc biệt đã làm nên nét đặc trưng văn hóa rất riêng của vùng đất xứ Thanh. Với nhiều tiềm năng lợi thế trong phát triển KT-XH cũng như sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, vị thế, hình ảnh xứ Thanh ngày càng được khẳng định, sánh vai với các địa phương khác trong cả nước trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.