GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: đất nước

Dấu ấn Thanh Hóa trên khắp ba miền đất nước

Dấu ấn Thanh Hóa trên khắp ba miền đất nước

(VH&ĐS) Có một niềm đáng tự hào của người xứ Thanh là nhiều thế hệ đã để lại dấu ấn đẹp đẽ trên hầu hết các tỉnh, thành cả nước.

"Tình đất nước, quê hương"

"Tình đất nước, quê hương"

(VH&ĐS) Tối 29/8/2016, khán giả yêu nghệ thuật tỉnh nhà lại có dịp thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tình đất nước, quê hương" của Nhà hát Ca múa - Kịch Lam Sơn.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước

(VH&ĐS) 71 năm trước đây cùng với cả nước từ rạng sáng ngày 19/8/1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã sục sôi vùng lên khởi nghĩa đập tan ách thống trị của bọn thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 23/8/1945 tại tỉnh lỵ Thanh Hóa, Chính quyền cách mạng làm lễ ra mắt trước sự chứng kiến của hàng vạn đồng bào trong tỉnh.