GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: đình Liên Châu

Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử cách mạng đình Liên Châu

Bảo tồn và phát huy di tích lịch sử cách mạng đình Liên Châu

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta, Hoằng Hóa là huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Trải qua hàng trăm năm xây dựng, khai phá và phát triển, trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng này, xã Hoằng Châu mang trong mình truyền thống văn hoá lâu đời, phong phú, tươi đẹp của dân tộc và sắc thái riêng một vùng quê phía Đông Nam huyện Hoằng Hóa, mà một trong số đó là di tích lịch sử cách mạng đình Liên Châu.

Di tích đình Liên Châu sáng ngời truyền thống cách mạng kiên cường

Di tích đình Liên Châu sáng ngời truyền thống cách mạng kiên cường

Đi qua chiều dài lịch sử, xã Hoằng Châu mang trong mình truyền thống văn hoá lâu đời, phong phú, tươi đẹp của dân tộc và sắc thái riêng một vùng quê phía đông nam huyện Hoằng Hóa. Đồng hành cùng lịch sử quê hương, trải qua hàng trăm năm xây dựng, khai phá và phát triển, trên mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng này, mỗi đám ruộng, thửa vườn, tên đất, tên làng ... nơi nào cũng hằn sâu dấu vết lịch sử và văn hóa, lung linh những kỳ tích xây dựng và đấu tranh hào hùng của cha ông mà một trong số đó là di tích lịch sử cách mạng đình Liên Châu.