GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: đánh bắt

Chuyển đổi nghề cho ngư dân đánh bắt gần bờ: Cần phải có lộ trình

Chuyển đổi nghề cho ngư dân đánh bắt gần bờ: Cần phải có lộ trình

Thực hiện chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác quản lý tàu cá và nghiêm cấm việc phát triển tàu cá có công suất dưới 20 CV, từ năm 2012 đến tháng 9/2018, trên địa bàn tỉnh đã giảm được 1.237 tàu cá có công suất dưới 20 CV chuyên hoạt động khai thác vùng ven bờ.

Nhộn nhịp những chuyến đi biển cuối năm

Nhộn nhịp những chuyến đi biển cuối năm

Những ngày cuối năm, tuy thời tiết diễn biến phức tạp, các tàu đánh bắt xa bờ, gần bờ của các ngư dân vẫn vươn khơi khai thác trong phiên biển cuối năm.

Khai thác hải sản chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng vươn khơi xa

Khai thác hải sản chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng vươn khơi xa

(VH&ĐS) Hiện đại hóa đội tàu đánh bắt xa bờ là hướng đi mới của nghề khai thác thủy sản theo hướng bền vững. Đóng tàu vỏ thép, tàu vỏ gỗ công suất lớn với sự hỗ trợ về vốn từ các chính sách của Chính phủ, ngư dân đã có thể tự tin vươn xa bám biển trên những con tàu kiên cố, vững chắc.