GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Đức Vũ

Đảng bộ Trường THPT Bỉm Sơn: Phát huy vai trò hạt nhân thực hiện hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ

Đảng bộ Trường THPT Bỉm Sơn: Phát huy vai trò hạt nhân thực hiện hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Trường THPT Bỉm Sơn (thị xã Bỉm Sơn) đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng trường đạt chất lượng tốp đầu của tỉnh.

Đảng bộ xã Hoằng Xuyên: Bước đột phá cho nhiệm kỳ mới

Đảng bộ xã Hoằng Xuyên: Bước đột phá cho nhiệm kỳ mới

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Hoằng Xuyên (Hoằng Hóa) đã có nhiều nỗ lực hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra. Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ đã tập trung xây dựng phương hướng nhiệm kỳ mới với những bước đột phá quan trọng trong nâng cao đời sống cho người dân.

Đảng bộ xã An Nông: Đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ

Đảng bộ xã An Nông: Đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị quyết lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã An Nông (huyện Triệu Sơn) đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ, tạo tiền đề và khí thế mới cho Đảng bộ và nhân dân An Nông tiếp tục vững bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ mới 2020 - 2025...

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cán Khê (Như Thanh)

Đại hội đại  biểu Đảng bộ xã Cán Khê (Như Thanh)

Trong 2 ngày 23 - 24/3, Đảng bộ xã Cán Khê đã tiến hành Đại hội Đảng bộ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị đại hội điểm thứ 2 của huyện Như Thanh để rút kinh nghiệm cho các đơn vị khối xã tiến hành đại hội nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ trường THPT Như Thanh: Lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ

Đảng bộ trường THPT Như Thanh: Lãnh đạo thực hiện hiệu quả nghị quyết nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Trường THPT Như Thanh đã tập trung lãnh đạo đạt được nhiều thành tựu trong phát triển nhà trường. Các chỉ tiêu mà Đảng bộ đề ra đều đạt và vượt, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29-NQ/TW lần thứ 8 khóa XI về "Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo", chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư về "Xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”...

Kiên Thọ: Đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Kiên Thọ: Đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Vừa qua, xã Kiên Thọ (huyện Ngọc Lặc) đã tổ chức đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Trung tâm Y tế Bỉm Sơn: Tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trung tâm Y tế Bỉm Sơn: Tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bỉm Sơn là thị xã công nghiệp trẻ, nhiều cơ quan nên sự biến động là không thể tránh khỏi. Vì thế công tác phòng chống dịch bệnh chủng mới của virus Corona là phải liên tục.

Đổi mới trên vùng đất Luận Thành

Đổi mới trên vùng đất Luận Thành

Xã Luận Thành (huyện Thường Xuân) là vùng đất khó, người dân chủ yếu dựa vào sản xuất lâm nghiệp. Khi thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực cao của cấp ủy, chính quyền và đồng thuận của nhân dân nên năm 2019 Luận Thành đã về đích NTM.

Giáo dục Hà Trung: Vững vàng bước vào năm học mới

Giáo dục Hà Trung: Vững vàng bước vào năm học mới

Ngày 22/8, UBND huyện Hà Trung đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Hà Trung: Một vùng di tích - danh thắng

Hà Trung: Một vùng di tích - danh thắng

Huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã và đang phát huy các giá trị di sản văn hóa, danh thắng trên địa bàn. Đặc biệt là việc huy động các nguồn lực trùng tu tôn tạo các di tích thu hút du khách về tham quan, vãn cảnh...

Tô thắm truyền thống hiếu học trên quê hương Hà Trung

Tô thắm truyền thống hiếu học trên quê hương Hà Trung

(VH&ĐS) Ngày 23/8, UBND huyện Hà Trung đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng giáo viên, học sinh có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017.