GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Lộc: Phấn đấu năm 2019 về đích NTM

Đăng lúc: 23/06/2019 15:00 (GMT+7)

- Gần 9 năm nỗ lực xây dựng NTM, đến nay huyện Vĩnh Lộc đã có gần 100% số xã về đích NTM và phấn đấu huyện hoàn thành NTM năm 2019.

Kết quả trên là sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Vĩnh Lộc. Năm 2010 khi thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM Vĩnh Lộc gặp nhiều khó khăn vì hầu hết các tiêu chí của huyện và xã đạt thấp, trong khi kinh nghiệm tổ chức thực hiện chương trình này chưa có.

Qua quá trình tổ chức thực hiện, được học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn, các xã điểm về đích NTM và tập huấn chuyên đề nên hầu hết mọi người dân đã hiểu được giá trị đích thực và hiệu quả chương trình nên nỗ lực tham gia. Vì thế, sau 3 năm xây dựng NTM, năm 2013, xã Vĩnh Thành về đích đầu tiên, năm 2014 là xã Vĩnh Tiến, năm 2015 xã Vĩnh Minh, 2016 xã Vĩnh Yên, 2017 xã Vĩnh Tân thì năm 2018 có 6 xã về đích: Vĩnh Hùng, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hòa. 6 tháng đầu năm 2019 đoàn thẩm định NTM tỉnh thẩm định những xã còn lại: Vĩnh Long, Vĩnh Hưng, Vĩnh Khang, Vĩnh An. Nếu những xã này được công nhận đạt chuẩn thì huyện Vĩnh Lộc sẽ có 100% xã về đích NTM. Cùng với đó huyện đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện các tiêu chí của huyện NTM. Đối với tiêu chí quy hoạch đã được Sở Xây dựng thẩm định và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và phấn đấu hoàn thành tháng 6/2019. Tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục có 1 số tiêu chí đã đạt theo quy định, còn 1 số tiêu chí đang đẩy nhanh tiến độ và cải tạo Trung tâm văn hóa - thể thao huyện để đạt chuẩn. Riêng tiêu chí giáo dục, theo yêu cầu có 16/16 xã, thị trấn đạt ≥80% cơ sở vật chất trường học mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia, có ≥ 60% số trường THPT đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT. Vừa qua Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã kiểm tra, thẩm định hồ sơ tiêu chí số 5 - trường học và tiêu chí số 14. Các xã đều có cơ sở vật chất trường học từ 80% trở lên. Đối với các trường THPT đạt 60% theo yêu cầu tiêu chí đặt ra.

 Mô hình phát triển rau an toàn trong nhà lưới xã Vĩnh Thịnh.JPG

Mô hình phát triển rau an toàn trong nhà lưới xã Vĩnh Thịnh.

Về tiêu chí sản xuất, huyện đã tập trung đẩy mạnh phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao: lúa năng suất, chất lượng; ngô, mía, đường, rau, quả, sản phẩm an toàn, hoa, ớt xuất khẩu. Bên cạnh đó còn phát triển kinh tế trang trại và gia trại, hình thành các cụm trang trại tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có cơ hội phát triển chăn nuôi, theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Những tiêu chí còn lại như: Môi trường, giao thông, thủy lợi, điện, an ninh trật tự, Ban chỉ đạo xây dựng NTM đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành một cách tích cực và hiệu quả nhất...

Theo ông Tào Quang Thiệu - Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết: Để hoàn thành các tiêu chí huyện đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia chung sức xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện đạt chuẩn NTM. Đối với các phòng ngành phụ trách, các tiêu chí nâng cao theo kế hoạch được giao phải chủ động đối với các thành viên đoàn thẩm định tỉnh theo ngành dọc để thẩm định các tiêu chí. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tham gia thực hiện. Đa dạng hóa huy động các nguồn lực, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Cùng với đó là giải quyết việc làm cho người dân nông thôn, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội...

Thanh Thúy

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1