GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Đảng bộ xã Hoằng Trung 65 năm chặng đường vẻ vang

Đăng lúc: 25/07/2018 14:00 (GMT+7)

- Cách đây vừa tròn 65 năm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy huyện, mùa hè năm 1953, Chi bộ Đảng xã Hoằng Trung (Hoằng Hóa) được thành lập. Hành trình qua nhiều thời kỳ cách mạng, được sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ xã Hoằng Trung đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, phát triển ngày càng vững mạnh.

 công sở xã Hoằng Trung.JPG

Một góc công sở xã Hoằng Trung.

Từ chi bộ Đảng đầu tiên

Sau khi xã Hoằng Trung được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ Hoằng Hoá, ngày 25/7/1953, Chi bộ đầu tiên của xã được thành lập với 18 đảng viên sinh hoạt ở 5 tổ Đảng của 5 thôn, Bí thư Chi bộ đầu tiên là đồng chí  Lê Văn Thản (thôn Trung Hậu). Ngay sau khi được thành lập, Chi bộ đã nhanh chóng lãnh đạo nhân dân tham gia đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi. Năm 1954 hoà bình lập lại ở miền Bắc, chi bộ tập trung lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thực hiện cải cách ruộng đất người cày có ruộng, vận động nhân dân đi vào làm ăn tập thể, ban đầu là các tổ đổi công quy mô thôn, xóm về sau đã phát triển thành các hợp tác xã nông nghiệp xóm, liên xóm và hợp tác xã bậc cao toàn xã.

Xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đầu tháng 4/1962 chi bộ xã nhà được Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định phát triển  thành Đảng bộ cơ sở do đồng chí Nguyễn Văn Thơn, thôn Dương Thanh làm Bí thư. Từ năm 1963 đến năm 1975 trải qua các kỳ đại hội, Đảng bộ đã ra nhiều nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng với tình hình thực tế lúc bấy giờ, động viên nhân dân với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, phát động phong trào “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, “giặc đến ta đánh, giặc tránh ta làm”, vừa khắc phục khó khăn vừa đẩy mạnh cuộc vận động cải tiến quản lý HTX, coi đó là mấu chốt để phát triển kinh tế, xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện cao  nhất cho chiến trường.

Song song với việc phát triển sản xuất, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân của xã luôn được đổi mới, quan tâm củng cố, chất lượng hoạt động mọi mặt được nâng lên, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của xã nhà. Đến năm 1975 toàn xã đã có 150 đảng viên. Tổng kết cuộc vận động xây dựng Đảng theo tiêu chuẩn “bốn tốt” hàng năm trong thời kỳ này,  bình quân Đảng bộ có 90% chi bộ và đảng viên đạt tiêu chuẩn trên. Nhiều năm liền Đảng bộ được Huyện uỷ công nhận là “Đảng bộ 4 tốt”.

Nhìn lại 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, nhân dân Hoằng Trung đã đóng góp một phần xương máu, công sức, của cải vật chất lập nên những chiến công vô cũng oanh liệt của dân tộc Việt Nam. Trong 2 cuộc kháng chiến toàn xã đã có gần 600 thanh niên nam, nữ tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, gần 1.000 lượt lao động đi dân công vận tải. Nhiều gia đình đã tiễn đưa 2 - 3 con đi chống Mỹ cùng một thời kỳ. Toàn xã có 146 liệt sĩ, 150 thương binh, bệnh binh người nhiễm chất độc da cam dioxin...

Với những đóng góp to lớn, nhân dân và cán bộ xã Hoằng Trung vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có gần 1.600 Huân, Huy chương kháng chiến, hàng trăm Bằng khen, hàng trăm gia đình được thưởng bảng vàng gia đình vẻ vang, bảng vàng gia đình danh dự, có 15 gia đình được Đảng Nhà nước truy tặng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Bên cạnh đó toàn xã đã được chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp  tặng thưởng trên 100 giấy khen, bằng khen, cờ luân lưu thi đua cho các đơn vị tập thể và cá nhân về các mặt trong phong trào xây dựng hậu phương đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Vinh dự hơn nữa là Đảng bộ và nhân dân xã nhà được phong tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Tất cả đã viết nên bài ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng để lại dấu son tô thắm lịch sử Đảng bộ xã trên chặng đường tiếp nối.

Tỏa sáng trong hòa bình

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Trung đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, đưa xã Hoằng Trung có bước phát triển vượt bậc, vừa làm tròn sứ mệnh bảo vệ vững chắc an ninh, quốc phòng của địa phương, vừa phát triển kinh tế - xã hội; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã. Liên tục từ năm 2000 đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã luôn đạt 19% năm. Hạ tầng kỹ thuật, công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Văn hóa - xã hội có nhiều bước tiến quan trọng. Tháng  10/2015, xã Hoằng Trung đã vinh dự được UBND tỉnh công nhận xã đạt nông thôn mới.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ xã Hoằng Trung không ngừng được củng cố phát triển cả số lượng và chất lượng, vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức; từ 18 đảng viên đến nay Đảng bộ xã có 332 đảng viên đang sinh hoạt công tác ở 13 chi bộ trong đó có 10 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, quá trình phấn đấu, rèn luyện công tác đã có nhiều đảng viên được tặng huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng, hiện có 5 đồng chí đạt 68 năm tuổi Đảng.

Xác định “phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt” trong những năm qua, Đảng bộ xã Hoằng Trung luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ban chấp hành Đảng bộ xã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã đẩy mạnh việc cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, cải cách và nâng cao năng lực quản lý, điều hành với tinh thần phục vụ nhân dân. Chất lượng hoạt động của HĐND có nhiều chuyển biến tích cực trong ban hành nghị quyết, kế hoạch, tiếp xúc cử tri và thực hiện vai trò giám sát. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động sát với thực tế ở cơ sở.

Với những thành tựu đã đạt được trong suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành, với truyền thống đầy tự hào và những kinh nghiệm tích luỹ được trong suốt quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hoằng Trung sẽ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, bền vững trong thời gian tới.

Linh Hương

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1