GMT+7
Trang chủ / Xã hội / Đời sống

Hoằng Hóa: 176 mô hình tích tụ ruộng đất quy mô từ 1 ha trở lên

Đăng lúc: 07/11/2019 15:59 (GMT+7)

- Theo thống kê của huyện Hoằng Hóa, trong 3 năm gần đây, toàn huyện đã chuyển đổi được 760 ha đất trồng lúa hiệu quả thấp sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao và chuyển sang nuôi trồng thủy sản kết hợp. Ngoài ra, đã xây dựng được vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng hiệu quả cao với tổng diện tích 3.250 ha.

  mô hình nông nghiệp sạch giúp Hoằng Hợp xây dựng NTM.jpg
Mô hình nông nghiệp sạch giúp xã Hoằng Hợp (Hoằng Hóa) xây dựng NTM.

Hiện, huyện Hoằng Hóa có 176 mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất với quy mô từ 1 ha trở lên, trong đó có 3 vùng tập trung với diện tích 53 ha cho doanh nghiệp thuê để trồng cà rốt xuất khẩu; 62 ha rau an toàn tập trung được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Đặc biệt, có một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, như: Trồng rau, củ, quả trong nhà màng, nhà lưới, nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh trong nhà có mái che tại các xã: Hoằng Đạt, Hoằng Đạo, Hoằng Hà, Hoằng Hợp, Hoằng Yến...

Có được kết quả này là nhờ sự tập trung chỉ đạo của huyện Hoằng Hóa với các xã trong việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, tích tụ đất đai, từng bước hình thành cánh đồng mẫu lớn, các vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, xây dựng nhiều chính sách nhằm kêu gọi người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn.

P.V
1