GMT+7
Trang chủ / Xã hội / Đời sống

Đề án đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 13/06/2019 14:50 (GMT+7)

- Thực hiện công văn số 6371 ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao thời gian báo cáo đề án đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hiện tại đang hoàn thiện các bước đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, Sở VH, TT&DL đề nghị các đơn vị công bố công khai đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Thanh Hóa để nhân dân lấy ý kiến.

1.JPG
Đường Lê Lợi (TP Thanh Hóa).


Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố và công trình công cộng cấp tỉnh tại cuộc họp Hội đồng tư vấn ngày 05/6/2019. Ủy ban nhân dân thành phố
Thanh Hóa trình Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Thanh Hóa - Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thẩm định Đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa năm 2019.

Theo đó, đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Thanh Hóa đề xuất đặt tên 129 tuyến đường, phố (có trong ngân hàng tên của tỉnh) trong đó đề xuất đặt tên 12 đại lộ, 36 tuyến đường, 81 tuyến phố; Đề xuất đặt tên 122 tuyến đường, phố đã đặt tên chưa đúng quy định, nhưng đã sử dụng ổn định (có trong ngân hàng tên của tỉnh) trong đó đề xuất đặt tên 2 đại  lộ, 91 tuyến đường, 29 tuyến phố; Đề xuất đặt tên cho 8 tuyến đường, đồng thời đề nghị bổ sung vào ngân hàng tến (các tuyến đường, phố đặt sai quy định, chưa có trong ngân hàng tên nhưng đã được sử dụng ổn định trên thực tế). Cụ thể là các đường: Thủ Phác, Đức Hậu, Nhân Phong, Hưng Thuận, Đồng Bái, Duy Tiến, Văn Thọ, Hưng Xá; Đề xuất hủy 47 đường, phố được đặt tên chưa đúng quy định, chưa gắn biển tên, chưa sử dụng ổn định.

Xem thêm link về việc thẩm định Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa năm 2019.
156.2. TO TRINH GUI HD TU VAN của UB TPTH So VH sua 10.6.19.doc

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1