GMT+7
Trang chủ / Xã hội / Đời sống

Đẩy mạnh công tác cấp Giấy CNQSD đất

Đăng lúc: 16/06/2017 16:51 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Ngày 16/6, Sở TN&MT đã tổ chức giao ban bàn biện pháp thực hiện và hoàn thành công tác đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSD), lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tại các huyện Thọ Xuân, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hà Trung, Yên Định, Mường Lát và TP Sầm Sơn.

IMG_9882.JPG
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tổng số 63 xã được triển khai thực hiện đo vẽ bản đồ, cấp Giấy CNQSD đất, lập hồ sơ địa chính, đến nay huyện mới có 12 xã (trong kế hoạch năm 2015) thuộc Hà Trung (4 xã) và Thọ Xuân (8 xã) đã hoàn thành công tác cấp Giấy CNQSD đất, đạt tỷ lệ trên 80%, được Chủ tịch UBND tỉnh xác nhận khối lượng, chất lượng đã hoàn thành; hồ sơ địa chính đã nhập kho và đưa vào quản lý, sử dụng. Hiện tại còn 51 xã đang tiếp tục tổ chức cấp Giấy CNQSD đất...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Trong đó đối với các đơn vị tư vấn thực hiện công tác đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận cần tiếp tục tập trung nhân lực, trang thiết bị máy móc và các điều kiện cần thiết, chủ động phối hợp với UBND các xã, UBND các huyện để in Giấy CNQSD đất theo thiết kế kỹ thuật. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để hướng dẫn chủ sử dụng đất hoàn thiện các hồ sơ đăng ký, trình UBND huyện thẩm định, cấp Giấy CNQSD đất...

Trung Hiếu

1

Dự báo thời tiết Thanh Hóa