GMT+7
Trang chủ / Văn hóa / Văn nghệ

Thông báo xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ I - năm 2018

Đăng lúc: 11/08/2018 08:42 (GMT+7)

- Ngày 19/7/2018, Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Ngãi đã có Thông báo số 1049/TB-SVHTTDL về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng lần thứ I - năm 2018 (sau đây gọi tắt là giải thưởng). Báo VH&ĐS trích đăng thông báo này.

I.Đối tượng

1.Các tác giả, nhóm tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có tác phẩm, công trình nghiên cứu  văn học – nghệ thuật về tỉnh Quảng Ngãi.

2.Các tác giả, nhóm tác giả có quê quán hoặc đang cư trú tại tỉnh Quảng Ngãi có tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học – nghệ thuật về đất nước, con người Việt Nam.

II.Điều kiện và tiêu chuẩn

1.Điều kiện xét tặng

a.Đã được công bố và sử dụng dưới các hình thức xuất bản, xây dựng, triển lãm, biểu diễn, tác phẩm điện ảnh, phát thanh, truyền hình, bài giảng được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/1989 (từ ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi) đến ngày 31/12/2017, thuộc một trong các chuyên ngành: Văn học (bao gồm văn xuôi, thơ, nghiên cứu, lý luận, phê bình), âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu (bao gồm biên kịch, đạo diễn), điện ảnh (bao gồm biên kịch, đạo diễn), múa, văn nghệ dân gian, văn học – nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

b.Tác giả hoặc nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng giải thưởng ở các chuyên ngành văn học, nghệ thuật.

c.Một tác phẩm, công trình chỉ được đề nghị xét tặng giải thưởng về một chuyên ngành văn học, nghệ thuật.

d.Tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng giải thưởng phải là tác phẩm, công trình không có tranh chấp về quyền tác giả, không có khiếu nại về nội dung và kết quả kể từ khi được công bố, xuất bản.

2.Tiêu chuẩn xét tặng

a.Tác phẩm, công trình xuất sắc, có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và hình thức nghệ thuật; có tác dụng tốt trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi phát triển toàn diện, hướng đến chân, thiện, mỹ; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp; từng bước xây dựng, hình thành các giá trị mới của con người Quảng Ngãi; góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật của tỉnh Quảng Ngãi và của đất nước.

b.Đề tài về đất nước, con người Quảng Ngãi, ưu tiên các mảng đề tài: lịch sử dựng nước và giữ nước, cách mạng kháng chiến và truyền thống văn hóa dân tộc; công cuộc đổi mới trong xây dựng và bảo vệ đất nước; thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số; ca ngợi, biểu dương những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong xã hội.

c.Đối với các tác phẩm mang tính tuyển chọn thành tập sách, tuyển tập, album, CD thể hiện nhiều mảng đề tài khác nhau thì số lượng tác phẩm có đề tài về đất nước, con người Quảng Ngãi phải chiếm tối thiểu 50%.

Nếu trong một tập sách, album, CD được xuất bản trong thời gian định kỳ giải thưởng có tuyển lại các tác phẩm đã xuất bản thời gian trước đó thì tỷ lệ  các tác phẩm tuyển lại này không được vượt quá 30% dung lượng tập sách cũng như so với tổng số các tác phẩm trong tập.

d. Đối với tác giả là người Quảng Ngãi có tác phẩm, công trình nghiên cứu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, được dư luận quan tâm, đánh giá cao thì được dự xét giải; ưu tiên tác phẩm, công trình được giải thưởng của các cấp thuộc Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật Trung ương, các bộ, ngành Trung ương, các cuộc thi, triển lãm quốc tế được Việt Nam công nhận (tác giả gửi chứng nhận giải thưởng để đối chiếu).

3.Trường hợp không được dự xét giải.

a.Tác giả đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

b.Tác giả tự in ấn, không đủ thủ tục cấp phép xuất bản và không phát hành rộng rãi tác phẩm, công trình.

c.Các tác phẩm, công trình mang yếu tố nước ngoài rõ nét như: Sáng tác bằng tiếng nước ngoài, tác phẩm múa và ca khúc bằng nhạc nước ngoài; tranh, ảnh, kiến trúc miêu tả khung cảnh, thiết kế văn hóa nước ngoài.

d.Tác phẩm, công trình có quyết định đình bản hoặc thu hồi của cơ  quan có thẩm quyền.

III.Hồ sơ tham dự giải thưởng

1.Thành phần hồ sơ

a.Bản đăng ký tác phẩm, công trình đề nghị xét tặng giải thưởng

b.Bản sao, ảnh chụp tác phẩm, công trình được in trên khổ giấy A4 theo hình thức quy định tại điểm 1 phần II Thông báo này. Đối với loại hình văn học, mỹ thuật, múa, tác giả gửi kèm bài viết ngắn dưới 1.000 từ để thuyết trình về nội dung, ý nghĩa tác phẩm.

c.Gấy chứng nhận tác phẩm đạt giải (nếu có)

2.Số lượng, thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ

a.Hồ sơ tham dự được lập thành 2 bản, đựng vào bì tài liệu, mặt ngoài bì có thông tin về tên tác giả, tác phẩm; thể loại dự giải và địa chỉ liên hệ.

b.Hạn chót nhận hồ sơ tham dự giải là từ ngày có thông báo đến hết ngày 10/8/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện).

c.Hồ sơ tham dự giải gửi về địa chỉ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi (số 105 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

Chi tiết thông tin: Vui lòng liên hệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, số 105 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại: 02553821713, DĐ: 0914680478 hoặc truy cập Website: http://sovhttdl.quangngai.gov.vn.

BBT

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1