GMT+7
Trang chủ / Văn hóa

Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018

Đăng lúc: 17/03/2018 15:41 (GMT+7)

- Ngày 16/3, Văn phòng UBND tỉnh đã có Thông báo Số 2760/HĐ-VX về việc thông báo kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018.

Trước đó, ngày 15/3, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Thanh Hóa họp phiên toàn thể xét đề nghị Hội đồng các cấp trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” cho các cá nhân thuộc tỉnh Thanh Hóa. Hội đồng đã bỏ phiếu đề nghị Hội đồng các cấp trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” cho 4 nghệ sĩ; tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” cho 9 nghệ sĩ. Báo VH&ĐS xin đăng tải danh sách các nghệ sĩ được đề nghị xét tặng các danh hiệu này.

DANH SÁCH THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ ƯU TÚ”

(Kèm Công văn số 2760 /HĐ-VX ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Thanh Hóa)

TT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ, nơi công tác

1

Ông Trương Quốc Chiến

Diễn viên, Đoàn nghệ thuật Chèo, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa

2

Ông Nguyễn Hữu Chính

Diễn viên, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa

3

Ông Lê Anh Tuấn

Ca sĩ, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hóa

4

Bà Nguyễn Thị Băng Thanh

Ca sĩ, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hóa

5

Bà Nguyễn Thị Hải

Diễn viên Kịch nói, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hóa

6

Ông Trịnh Đình Dũng

Diễn viên, Đoàn nghệ thuật Chèo Thanh Hoá

7

  Lê Thị Thúy Hường                                                                  

Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật Tuồng, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa

8

Ông Nguyễn Văn Ngàn                                                            

Diễn viên, Đoàn Nghệ thuật Tuồng, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa

9

Ông Hoàng Văn Châu

Phó Giám đốc, Đạo diễn, Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn Thanh Hóa

DANH SÁCH THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”

(Kèm Công văn số 2760/HĐ-VX  ngày 16 tháng  3 năm 2018  của Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", “Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Thanh Hóa)

TT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ, nơi công tác

1

Ông Trương Hải Thọ

Nghệ sĩ ưu tú, Phó Giám đốc phụ trách, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa

2

Bà Nguyễn Thị Mai Lan

Nghệ sĩ ưu tú, nguyên Trưởng đoàn, Đoàn Nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa

3

Ông Nguyễn Ngọc Quyền

Nghệ sĩ ưu tú, nguyên Trưởng Đoàn nghệ thuật Tuồng Thanh Hóa

4

Bà Nguyễn Thị Tư

Nghệ sĩ ưu tú, nguyên Diễn viên, Đoàn nghệ thuật Tuồng Thanh Hoá

 

BBT

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
2