GMT+7
Trang chủ / Văn hóa

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các khu dân cư

Đăng lúc: 17/07/2019 14:59 (GMT+7)

- Sáng 17/7, Ban Chỉ đạo phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 phong trao.JPG 
Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2019 phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật. Các hoạt động giúp nhau xóa đói giảm nghèo được các ngành thành viên quan tâm thực hiện; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 11.161 đám cưới, 7.495 đám tang, 331 lễ hội được tổ chức đảm bảo theo quy định. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp. Hiện nay toàn tỉnh có 10 thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh; 33 thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện; 515/635 trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn, đạt tỷ lệ 81,1%;

4.049/4.357 nhà văn hóa - khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố, đạt tỷ lệ 92,9%; 9 thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, nhà máy, công ty trên địa bàn tỉnh.

Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” được triển khai sâu rộng tới từng làng, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, được đông đảo nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Toàn tỉnh có 75,8% hộ gia đình tham gia đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2019; 3.257/4.357 làng, thôn, bản, tổ dân phố đăng ký xây dựng văn hóa năm 2019, đạt tỷ lệ 74,7%...

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các thành viên ban chỉ đạo cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế, tập trung vào việc sau khi thực hiện sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố, quy định tối thiểu của thôn mới có từ 200 hộ trở lên, dẫn đến thực tế phát sinh dư thừa nhà văn hóa thôn, việc khai thác chưa hiệu quả do thiếu về số chỗ ngồi, về cơ sở vật chất; việc xây dựng hương ước, quy ước cũng đang còn một số hạn chế…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương. Tăng cường hướng dẫn cơ sở để tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở cơ sở; thực hiện tốt việc xây dựng các hương ước, quy ước tại khu dân cư…

 

Trung Hiếu

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1