GMT+7
Trang chủ / Văn hóa

Báo Văn hóa và Đời sống không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng

Đăng lúc: 19/06/2019 09:00 (GMT+7)

- Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo VH&ĐS kỷ niệm 30 năm thành lập (20/6/1989 - 20/6/2019). 30 năm qua vượt bao khó khăn, thách thức Báo VH&ĐS đã làm tốt công tác tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đối với các quan điểm, chủ trương về phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa, đã khẳng định được vị trí, vai trò trong lòng bạn đọc.

 Đỗ Hữu Quyết.jpg

Đồng chí Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa.

Báo VH&ĐS tiền thân là Tập san Văn hóa Thông tin Thanh Hóa, thực hiện hai chức năng quan trọng là đăng tải thông tin về ngành, hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa. Đây được coi là tờ tin ngôn luận chính thức của ngành Văn hóa Thông tin Thanh Hóa lúc bấy giờ.

Từ thực tiễn là một tỉnh đông dân, có 6 dân tộc, sắc thái văn hóa phong phú, có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, trên cơ sở đề nghị của tỉnh Thanh Hóa, ngày 16/5/1989, Bộ Thông tin cấp Giấy phép số 341 cho tờ Văn hóa Thông tin xuất bản mỗi tuần 1 kỳ. Ngày 20/6/1989 tòa soạn Báo Văn hóa Thông tin được thành lập. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như của ngành, ngày 15/1/2009 Cục Báo chí có công văn đồng ý cho báo đổi tên thành Văn hóa và Đời sống. Để đáp ứng nhu cầu thông tin cập nhật nhanh, kịp thời và đa dạng trong thời đại bùng nổ thông tin, trên cơ sở đề nghị của báo, được sự chấp thuận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngày 28/11/2012 Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử cấp Giấy phép số 175/GP-TTĐT cho xuất bản Trang thông tin điện tử tổng hợp của Báo Văn hóa và Đời sống.

Những ngày đầu báo xuất bản mỗi tuần một kỳ, hàng năm báo đã thực hiện in và phát hành 54 kỳ trong đó có 46 số báo thường kỳ, 2 số báo tết, 6 số kỷ niệm các ngày lễ, đến năm 2012 được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống in và phát hành 2 kỳ/tuần vào ngày thứ 2 và ngày thứ 5 trong tuần. Mỗi số Báo Văn hóa và Đời sống có 12 trang, in 5.500 - 6.000 bản/số, trong đó dành hơn 2.500 bản/số để cấp phát cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, sau những lần đổi tên, tăng kỳ, mở thêm loại hình thông tin, tiếp cận quy trình làm báo theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Báo Văn hóa và Đời sống đã trở thành người bạn thân thiết và tin cậy của nhiều bạn đọc ở nhiều vùng miền trong và ngoài tỉnh.

 VHĐS.jpg

30 năm qua, bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của mình, Báo VH&ĐS có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời, nhanh nhạy sự kiện, vấn đề thời sự, đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh, tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, phê phán thói hư, tật xấu, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh qua các thời kỳ. Từ đó chất lượng và uy tín, vị thế, ảnh hưởng của tờ báo ngày một nâng lên, đáp ứng sự tin cậy của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý Nhà nước và sự yêu mến của bạn đọc.

Vượt lên khó khăn còn thiếu về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhưng bằng lòng đam mê, lương tâm và trách nhiệm trước xã hội những năm qua, Báo Văn hóa và Đời sống đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, giới thiệu những điển hình tiên tiến trong sự nghiệp đổi mới của quê hương, thông tin phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh, bảo vệ, phát huy nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Báo đã ra đều kỳ đảm bảo số lượng và chất lượng đáp ứng được nhu cầu đông đảo của bạn đọc.

30 năm qua Báo Văn hóa và Đời sống không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, đổi mới hình thức trình bày ngày càng phong phú, đa dạng để chuyển tải tốt nhất thông tin về phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của tỉnh. Các trang chuyên mục của Báo luôn được bạn đọc quan tâm theo dòng thời sự, giữ gìn sắc thái văn hóa xứ Thanh, văn hóa văn nghệ, đời sống xã hội, chân dung cuộc sống, tản văn…làm nội dung, sắc thái tờ báo rõ nét, đa dạng, phong phú được bạn đọc quan tâm. Bằng trách nhiệm và bản lĩnh, đội ngũ những người làm Báo Văn hóa và Đời sống đã không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt sứ mệnh chính trị được giao. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo còn quan tâm, xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên ở các ngành, đoàn thể, các địa phương.

Báo Văn hóa và Đời sống ngoài đội ngũ phóng viên năng động, còn có đội ngũ cộng tác viên là các nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa, chuyên gia, cán bộ làm công tác văn hóa… đã góp phần tạo nên tờ báo có tính hấp dẫn, đáp ứng được yêu cầu thông tin nhanh nhạy. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của báo điện tử với nhiều phương thức đưa tin, truyền tin kiểu mới… đang là thách thức không nhỏ đối với công tác truyền thông, trong đó có Báo Văn hóa và Đời sống. Điều này đòi hỏi thông tin trên Báo cần nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận với những vấn đề mới để không bị tụt hậu; đảm bảo chất lượng nội dung thông tin trên báo có tính chính xác, chính thống, khách quan. Các vấn đề của đời sống, kinh tế, văn hóa... được bàn giải chuyên sâu, chọn lọc với những bài chuyên luận sâu sắc…

Chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của Báo tuy chưa phải là dài nhưng những thành quả đạt được của Báo đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, trong thời gian tới Báo VH&ĐS cần tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền sâu, có trọng điểm việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

2. Tiếp tục thực hiện tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ được giao là tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, bạn đọc cả nước; Cập nhật các thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự phát triển của tỉnh, của đất nước. Đặc biệt cần tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu hơn, có hiệu quả hơn nữa về Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3. Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5(khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình mới, với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình thông tin trên nền tảng internet, Báo VH&ĐS cần xây dựng loại hình phù hợp để truyền tải thông tin nhanh, kịp thời, đa dạng đến với bạn đọc trong và ngoài nước.

4. Để ngày càng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức của Báo VH&ĐS và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Báo cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, đội ngũ kỹ thuật và quản trị trang thông tin điện tử về trình độ chuyên môn cũng như chính trị. Tăng cường cộng tác viên nhất là đối với các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật từ tỉnh đến cơ sở, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Khoa học Lịch sử và bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mới; triển khai xây dựng các giải pháp đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của Báo; nâng cấp cơ sở dữ liệu và các điều kiện tác nghiệp của phóng viên, cộng tác viên; rút ngắn thời gian gửi, nhận, kiểm duyệt, biên tập, quản lý nội dung tin bài bảo đảm nhanh, tiện lợi để phục vụ cung cấp thông tin lên báo, tuyên truyền tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đỗ Hữu Quyết

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thanh Hóa


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1