GMT+7
Trang chủ / Giáo dục

Vận động 21 tỷ đồng cho khuyến học, khuyến tài

Đăng lúc: 12/01/2018 17:06 (GMT+7)

- Sáng nay 12/1, Hội Khuyến học Thanh Hóa tổ chức tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (KH,KT,XDXHHT) năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

IMG_2560.jpg
Phạm Thị Hòe
- Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2017, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 21 tỷ đồng, trao thưởng và trao học bổng cho 61.527 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Quỹ khuyến học 3 cấp trong năm 2017 là 329. 488 tỷ đồng, dẫn đầu cả nước về xây dựng, phát triển, quản lý quỹ khuyến học. Các cấp Hội đã có nhiều sáng kiến, đổi mới trong xã hội hóa các hoạt động xây dựng phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài; tích cực hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo trong nhà trường đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực phục...

Năm 2018, các cấp hội khuyến học tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh các hoạt động KH,KT, XDXHHT, học tập suốt đời. 100% Hội cơ sở tổ chứ Đại hội Thi đua Khuyến học lần thứ III ở cấp cơ sở gắn với biểu dương các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; 100% đơn vị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến khuyến học miền núi. Tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ việc học tập của người lớn và xây dựng các mô hình học tập ở cơ sở...

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh; 89 tập thể, 98 cá nhân được Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017.

Ngọc Huấn
1