GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển KT-XH

Đăng lúc: 07/06/2018 08:00 (GMT+7)

- Cách đây 70 năm, khi toàn dân tộc bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm huy động sức mạnh toàn dân tộc giành lại độc lập tự do. Lời kêu gọi thiêng liêng đó được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Thanh Hóa phát huy cao độ trong xây dựng, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, thời kỳ CNH, HĐH, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII: đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Phát huy truyền thống vùng quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, 70 năm qua nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp đã tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc với nhiều phong trào thi đua cụ thể trong từng thời kỳ, giai đoạn cách mạng. Những năm kháng chiến chống Pháp, Thanh Hóa là địa phương huy động, đóng góp nhiều sức người, sức của làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mà Bác Hồ khen ngợi: “...Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. Những năm đầu cải tạo xây dựng cơ sở vật chất thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tích cực tăng gia sản xuất chi viện cho chiến trường lớn miền Nam, hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhiều phong trào thi đua ở các ngành, các cấp đã huy động sức mạnh mọi tầng lớp nhân dân vì mục tiêu: “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” để đưa non sông liền một dải.

Khi hai miền Nam, Bắc sum họp một nhà, phát huy tinh thần cách mạng tiến công từ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu sang bảo vệ, xây dựng đất nước; Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc Thanh Hóa nhanh chóng hàn gắn, cải tạo vết thương chiến tranh, khôi phục phát triển sản xuất ổn định cuộc sống. Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng lãnh đạo từ Đại hội VI (1986), với ý thức và quyết tâm không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng bộ, chính quyền các cấp, nhiều phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo được phát động ở các ngành, đoàn thể, địa phương đã tạo nên nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Các phong trào trên là động lực thúc đấy KT-XH của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”, trong những năm qua, nhiều phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh được phát động thường xuyên, liên tục ở các ngành, đoàn thể, địa phương phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của ngành, đoàn thể, địa phương trong từng giai đoạn cách mạng.

Trên mặt trận sản xuất nông nghiệp những năm gần đây nhiều phong trào thi đua được phát động. Đó là phong trào dồn điền đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong gieo trồng và chăn nuôi theo chuỗi sản xuất đã tạo nên những cánh đồng mẫu lớn, trang trại chăn nuôi đạt năng suất, hiệu quả cao. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng trên khắp toàn tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong nông nghiệp như Định Tường, Quý Lộc (Yên Định), Nga An, Nga Thái (Nga Sơn), Phú Lộc (Hậu Lộc), Xuân Du (Như Thanh), Vĩnh Quang, Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc), Thiệu Trung (Thiệu Hóa),... có sức lan tỏa mạnh mẽ. Yên Định là huyện đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Các ngành Công thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải đã tổ chức nhiều phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình tạo sức cạnh tranh trên thị trường trong, ngoài tỉnh được các doanh nghiệp hưởng ứng nhiệt tình. Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, Xi măng Bỉm Sơn, Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Các ngành Xây dựng, Giao thông Vận tải đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì. Phong trào làm đường giao thông nông thôn theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm được 27 huyện, thị, thành phố tích cực hưởng ứng tạo giao thương thuận tiện giữa các vùng miền. Các huyện tiêu biểu là Hoằng Hóa, Nga Sơn, Yên Định, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Nông Cống...

 Loc-hoa-dau-Nghi-Son-trien-khai-dung-tien-do-2.jpg

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang là động lực thúc đẩy KT-XH Thanh Hóa phát triển.

Ngành GD&ĐT có phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được các thầy cô, học sinh các cấp hưởng ứng tích cực, tự giác. Nhờ đó số trường đạt chuẩn quốc gia, học sinh THPT thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, học sinh giỏi đoạt giải quốc gia, quốc tế luôn đứng ở tốp đầu toàn quốc.

Ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch, đã duy trì, phát triển sâu rộng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng làng, bản, thôn, xã, phường đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; công sở, đơn vị, trường học, doanh nghiệp có nếp sống văn hóa; toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại... đã góp phần tích cực cải thiện,  nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân các dân tộc, góp phần xây dựng môi trường văn hóa xã hội của tỉnh ngày càng trong sạch, lành mạnh.

Các ngành: Y tế, Lao động, Thương binh, Xã hội có nhiều phong trào thi đua thiết thực như: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền” và thực hiện 12 điều y đức do Bộ trưởng Bộ Y tế phát động đã giúp tinh thần, thái độ phục vụ chăm sóc người bệnh được cải thiện; “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,...

Phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thực, tận tụy, trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong các ngành: Tổ chức, Tuyên giáo, Nội chính, Dân vận,  Nội vụ, Kế hoạch, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Tài nguyên Môi trường, Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm sát, Tòa án... được phát động, duy trì thường xuyên qua các năm đã xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang như: Xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong bộ đội; phong trào công an thi đua làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, phong trào thi đua quyết thắng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển của bộ đội  biên phòng tỉnh.

Các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn đã đổi mới phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả. Mục tiêu thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng lực khối đại đoàn kết toàn dân thi đua làm nhiều việc tốt, phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Các phong trào tiêu biểu là: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiểu thảo” của Mặt trận Tổ quốc, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Dân vận khéo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Tuổi trẻ đất Lam Sơn tình nguyện xây dựng quê hương, lập thân, lập nghiệp và giữ nước”... Từ đó đã tạo thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, xây dựng môi trường văn hóa xã hội của tỉnh ngày càng lành mạnh, trong sạch củng cố lòng tin của dân với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả, thành tựu đạt được, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh thời gian qua còn bộc lộ một số bất cập hạn chế. Một số phong trào của tỉnh được khởi xướng đầu tiên trong toàn quốc nhưng việc xây dựng điển hình tiên tiến, nhân rộng trong địa bàn chậm. Một số cấp ủy, chính quyền chưa lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục chưa quyết liệt nên phong trào phát triển thiếu tính bền vững.

Nhằm đưa phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của tỉnh phát triển lên tầm cao mới trong hội nhập quốc tế, thực hiện CNH, HĐH, Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp như: Các ngành, các cấp căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm để phát động phong trào thi đua phù hợp, thực sự thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy trí tuệ, công sức của mọi tầng lớp tạo ra nhiều sản phẩm, công trình có giá trị phục vụ nhu cầu đời sống, đủ sức cạnh tranh trên thị trường và hội nhập quốc tế; Việc phát động, duy trì phong trào thi đua phải đi liền với kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, có biểu dương khen thưởng, phê bình nhắc nhở kịp thời; tập trung xây dựng, các mô hình, điển hình tiên tiến và nhân rộng trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Với truyền thống của vùng quê “địa linh nhân kiệt” bằng những bài học kinh nghiệm thời gian qua; với sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các cấp, sự vào cuộc của các ngành đoàn thể, sự ủng hộ nhiệt tình tự giác của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; chúng tôi tin rằng phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo của tỉnh ta sẽ gặt hái nhiều thành tựu mới, tạo động lực xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phạm Minh Trị

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1