GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Thảo luận về mức hỗ trợ mới phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

Đăng lúc: 19/06/2018 15:27 (GMT+7)

- Sáng nay (19/6), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ 2 phiên họp thường kỳ tháng 6 để thảo luận và cho ý kiến vào quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, thì sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu giảm nghèo đạt khá so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 5,08% (từ 13,51% cuối năm 2015 xuống còn 8,43% năm 2017) giảm bình quân 2,54%/năm, vượt mục tiêu kế hoạch. Sản xuất có bước phát triển, đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được cải thiện rõ nét, thu nhập hộ nghèo gấp 1,84 lần so với năm 2017; đã có 54.437 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hưởng lợi từ các dự án, mô hình, trong đó bình quân có khoảng 15% hộ tham gia dự án, mô hình thoát nghèo hàng năm. Hiện, đã có 1 huyện thoát khỏi huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, 11 xã bãi ngang, 14 xã và 16 thôn, bản khu vực miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, 6 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM.

IMG_0141 (1).JPG 
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Qua thực tế triển khai chương trình giảm nghèo cho thấy mức hỗ trợ được ban hành từ năm 2014 của tỉnh là cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế của hộ nghèo, cận nghèo và bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên hiện nay giá cả của một số cây giống, con giống, vật tư, máy móc... có nhiều sự biến động, một số nội dung nếu tiếp tục áp dụng mức hỗ trợ  như cũ sẽ ít tạo ra động lực cũng như kích cầu cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó để phát huy vai trò nội lực của người dân trong công tác giảm nghèo và hạn chế thực hiện hỗ trợ mang tính cấp phát, cho không, thì việc xây dựng mức hỗ trợ mới sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm của người nghèo khi tham gia chương trình, dự án.

Nội dung Dự thảo Tờ trình Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020, nêu rõ đối tượng, nguyên tắc, điều kiện và phương thức hỗ trợ.  Mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, gồm có mức hỗ trợ dành cho các dự án trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp, hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ; mức hỗ trợ cho các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án; mức hỗ trợ cho mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo...

Sau khi dành nhiều thời gian nghe các ý kiến thảo luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã khẳng định việc quy định định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020 là việc làm vô cùng cần thiết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo tờ trình Quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa, giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời, yêu cầu đơn vị soạn thảo cần bổ sung nội dung đánh giá khái quát lại những hỗ trợ của các giai đoạn trước, để từ đó có cái nhìn tổng quan hơn về hiệu quả, tính thực tiễn... của tỉnh và các ngành có tính toán hợp mức hỗ trợ cho từng đối tượng giai đoạn tới.

Trên cơ sở thảo luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu Nông nghiệp và PTNT sớm hoàn thành việc điều chỉnh nội dung dự thảo tờ trình để tiếp tục trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thảo luận trong kỳ họp tới.

Cũng tại phiên họp, Sở Nội vụ đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2017 và kế hoạch giao biên chế năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời Sở Nội vụ cũng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với  ông Nguyễn Song Hoan, do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và ông Lê Như Tuấn, do nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Biện - Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Phương Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1