GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Tạo chuyển mạnh mẽ trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Đăng lúc: 04/01/2018 15:53 (GMT+7)

- Ngày 4/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KT-GS) của Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018; Phổ biến, quán triệt và triển khai Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo năm 2017, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, đối tượng KT,GS phù hợp; chủ động triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ KT,GS theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao và tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Trong năm 2017, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 1.584 tổ chức đảng cấp dưới và 6.175 đảng viên; giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với 2.087 tổ chức đảng cấp dưới và 7.700 đảng viên; UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỉ luật 160 đảng viên vi phạm; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí: Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Minh Thạo - Vụ trưởng Vụ địa phương III cơ quan UBKT Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và những kết quả đạt được trong công tác KT, GS của Đảng năm 2017.

1.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Chiến
- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trước những yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng đảng, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, của đất nước trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần đổi mới và tăng cường hơn nữa công tác KT, GS nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng; đẩy lùi và ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí của một số cán bộ, đảng viên. Tập trung triển khai và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp. Trong đó xác định, công tác KT, GS là bộ phận của công tác xây dựng đảng, vì vậy cần tiếp tục lãnh đạo nâng cao nhận thức hơn nữa về mục đích, vai trò,  ý nghĩa công tác KT, GS của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức tốt việc học tập Điều lệ Đảng, các quyết định, quy định, quy chế và hướng dẫn về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng, trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động nắm tình hình để đề xuất, báo cáo với cấp có thẩm quyền giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo; chú trọng KT-GS những lĩnh vực yếu kém, dễ phát sinh sai phạm như công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, quản lý tài nguyên khoáng sản, thực hiện dự án, chế độ, chính sách an sinh xã hội; tập trung cao KT-GS đối với việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng phải kê khai...

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBKT Trung ương phổ biến, quán triệt Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 4/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; triển khai hệ thống biểu mẫu văn bản về nghiệp vụ công tác KT,GS và kỷ luật đảng.

Ngọc Huấn
1