GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, đảm bảo minh bạch trong quản lý thuế

Đăng lúc: 12/04/2019 21:59 (GMT+7)

- Ngày 12/4, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với 27 huyện, thị xã, thành phố về tăng cường công tác thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn Thanh Hóa.

  1.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì.

Năm 2018, ngành thuế Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu được hơn 23.000 tỷ đồng, lần đầu tiên vượt qua con số 20.000 tỷ đồng và bằng 123,5% kế hoạch. Tuy nhiên, mức thu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh còn ở mức khiêm tốn. Công tác quản lý thuế, đặc biệt là quản lý thuế ở khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh còn nhiều hạn chế.

Tuy vậy, theo kết quả thanh tra trách nhiệm trong việc thu và chống thất thu thuế công thương ngoài quốc doanh trên địa bàn 7 đơn vị là TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, các huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia, Nga Sơn của Thanh tra tỉnh trong năm 2018 cho thấy: Một số đơn vị dự toán thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh hàng năm chưa sát và thấp hơn so với thực tế của các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp, nhưng vẫn không hoàn thành chỉ tiêu được giao; phần lớn phòng tài chính – kế hoạch của UBND các huyện không thông báo cho Chi cục thuế số hộ đã được cấp đăng ký kinh doanh trong tháng và Chi cục thuế cũng không phối hợp thực hiện quản lý theo quy định, dẫn đến nhiều hộ được cấp đăng ký kinh doanh nhưng chưa được quản lý thuế.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo, chi cục thuế các địa phương cho rằng, chính sách thuế của nhà nước đối với các hộ công thương nghiệp ngoài quốc doanh thể hiện sự hỗ trợ và tạo thuận lợi rất lớn. Tuy nhiên, việc có sự chênh lệch quá lớn giữa mức khoán thu và doanh thu thực tế, việc có quá nhiều hộ chưa được quản lý thuế và nhiều hộ chưa được cấp đăng ký kinh doanh cho thấy sự hạn chế, và có cả sự thiếu minh bạch trong quản lý thuế ở khu vực này; còn thiếu sự phối hợp trong cung cấp thông tin giữa các ngành liên quan, thiếu sự thống nhất trong hướng dẫn của các sở, ngành cấp tỉnh với các địa phương, gây khó khăn cho công tác quản lý thuế.

 1a.jpg
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Trong quản lý Nhà nước, việc quản lý thuế phải được coi là nhiệm vụ số 1. Việc thu thuế  đúng, đủ, góp phần tăng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu phát triển, đồng thời, có tác động thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Mọi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đều có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Việc quản lý thuế còn nhằm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các hộ kinh doanh, các loại hình doanh nghiệp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, báo cáo của Thanh tra tỉnh năm 2018 đã chỉ ra rất rõ những hạn chế, thiếu sót trong quản lý thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, chỉ rõ trách nhiệm của từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị, giúp các cấp quản lý có cái nhìn đầy đủ, chính xác, để có giải pháp cụ thể và sát thực hơn, về công tác thu và chống thất thu Ngân sách Nhà nước.

Năm 2019, Thanh Hóa được Quốc hội và Chính phủ giao nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước hơn 26.600 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng giao cho các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ về quản lý thuế, đồng thời thực hiện nghiêm việc thông tin, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn và chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, nhằm thực hiện mục tiêu thu Ngân sách Nhà nước năm 2019 và đảm bảo minh bạch, công bằng trong quản lý thuế, tạo môi trường bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh.

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1