GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Quy trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo VSATTP

Đăng lúc: 22/01/2018 14:02 (GMT+7)

- Đây là ý kiến chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong thời gian tới của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tại Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm VSATTP năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra ngày 19/1.

 Các đại biểu tham gia hội nghị.jpg

Các đại biểu tham gia hội nghị. (Ảnh: Tô Hà)

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020", đã tạo chuyển biến rõ nét, sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị về công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh. Nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về công tác đảm bảo VSATTP của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm được nâng lên. Trách nhiệm quản lý nhà nước về VSATTP của các cấp, các ngành được phân định rõ ràng. Các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, diện tích sản xuất rau an toàn tăng lên; các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn được hình thành và nhân rộng...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng khẳng định, trong năm, BCĐ các cấp, ngành chức năng đã triển khai toàn diện các hoạt động cả về thể chế, tổ chức bộ máy, tuyên truyền, xây dựng mô hình, thanh tra kiểm tra, đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí... tạo được chuyển biến ban đầu rất quan trọng về bảo đảm VSATTP.

Đồng chí đề nghị, các cấp, ngành, đặc biệt là người đứng đầu phải thực sự nghiêm túc, trách nhiệm trong đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ để có giải pháp thực hiện mục tiêu đề ra đến năm 2020.

Nhấn mạnh vai trò của công tác đảm bảo ATTP, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cho rằng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 là rất cao đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Các sở, ngành, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải xây dựng nghị quyết, kế hoạch hành động bảo đảm VSATTP cụ thể. Trước mắt, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của cả cán bộ và người dân về ATTP. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về thực hiện các quy định pháp luật về VSATTP, công khai những cơ sở vi phạm trên các phương tiện truyền thông để người tiêu dùng tẩy chay thực phẩm kém chất lượng và khuyến khích những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý ATTP; ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách cấp tỉnh, huyện cho công tác bảo đảm ATTP...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng yêu cầu BCĐ phải xây dựng các văn bản quy định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc bảo đảm VSATTP trên lĩnh vực, phạm vi phụ trách; cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng năm, các hoạt động đảm bảo ATTP phải có mục đích rõ ràng, có phân công trách nhiệm cụ thể; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc bảo đảm chất lượng VSATTP trên địa bàn, tạo đột phá trong kết nối sản phẩm an toàn, quan trọng nhất là phải đưa vào vận hành phần mềm kết nối các sản phẩm an toàn thì mới có thể giải quyết được bài toán VSATTP...

Đồng Thành

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1