GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp

Đăng lúc: 08/03/2018 09:00 (GMT+7)

- Ngày 6/3, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị để thảo luận, cho ý kiến vào Đề án phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025; Xác định thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác.

 tỉnh ủy.jpg

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong DN

Toàn tỉnh hiện có 446 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, toàn tỉnh có 515 tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, với 142.414 đoàn viên; 140 tổ chức đoàn thanh niên với 8.928 đoàn viên... Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận đánh giá cao sự cần thiết trong việc phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại và hạn chế, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của chủ DN, cán bộ, người lao động trong các DN. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò trách nhiệm của đoàn thể đối với việc phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến khẳng định việc xây dựng đề án là hết sức cần thiết, đồng thời đồng chí  nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, chủ doanh nghiệp và công nhân lao động về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Trong cách làm, cấp ủy, chính quyền các cấp cần linh hoạt mềm dẻo, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Nêu cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức Đảng trong DN. Nâng cao vai trò của các đoàn thể chính trị, xã hội trong việc kết nạp đảng viên; việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), hoạt động của TCCSĐ trong DN; vai trò lãnh đạo của TCCSĐ và đảng viên trong các DN. Đổi mới mô hình hoạt động của TCCSĐ trong các DN, phù hợp với từng loại hình DN...

Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa là đại lễ

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo xác định thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029 - 2019). Theo đó, để kịp thời tham mưu cho BTV Tỉnh ủy xác định thời điểm tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 3 hội nghị tham vấn và hội thảo khoa học. Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp, phân tích các ý kiến đề xuất của các đại biểu tham dự tại các hội nghị, hội thảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất: Việc lựa chọn thời điểm để tổ chức kỷ niệm về sự ra đời của Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương phải căn cứ trên cơ sở nghiên cứu về cứ liệu lịch sử trực tiếp về sự kiện mà sử sách ghi, trong trường hợp này do không tìm được, nên cần dựa trên cơ sở sử liệu gián tiếp về sự liên quan có thể khả dĩ nhất về sự ra đời của sự kiện.

Kết luận nội dung này, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa là đại lễ của tỉnh lớn nhất từ trước đến nay, mang tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Thanh Hóa. Đồng chí thống nhất với đề xuất của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thời gian tổ chức lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa vào dịp 8/5 dương lịch (tức 4/4 âm lịch) năm 2019 và hàng năm đều lấy ngày 8/5 để tổ chức kỷ niệm. Đồng chí yêu cầu: Từ nay đến ngày tổ chức lễ kỷ niệm, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách sâu rộng, bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp người dân trong và ngoài tỉnh hiểu thêm về hình ảnh đất và người xứ Thanh

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Công văn của BTV Tỉnh ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 262 của Bộ Chính trị; tổ chức đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2025; Kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Trung Hiếu

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1