GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đăng lúc: 26/12/2017 09:32 (GMT+7)

- Ngày 25/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

  IMG_4459.JPG
Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên là các đồng chí: Trịnh Huy Triều - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Hữu Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế chuyển tải toàn bộ nội dung cốt lõi 4 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII: Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”; Nghị quyết số 19 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Thông qua đợt học tập các đại biểu nắm vững được những tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung cốt lõi của Nghị quyết; đồng thời có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở từng đơn vị, địa phương xây dựng nhiệm vụ, đề ra chương trình, nỗ lực hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội.

Ngọc Huấn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1