GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Đăng lúc: 01/08/2018 08:00 (GMT+7)

- 88 năm qua, với chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận chính trị, tư tưởng, ngành Tuyên giáo cả nước nói chung và ngành Tuyên giáo Thanh Hóa nói riêng luôn khẳng định vai trò xung kích và có những đóng góp to lớn trong lịch sử xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thanh Hoá luôn phấn khởi, tự hào vì ở bất cứ giai đoạn nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã rất quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng. Trên cơ sở những dữ kiện lịch sử, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. Qua các thời kỳ, công tác tuyên giáo đã đạt được những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào. Đặc biệt, trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII về công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với hệ thống tuyên giáo trong tỉnh tiếp tục có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên giáo, bảo vệ và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Qua đó góp phần vào sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) ngày càng thiết thực, hiệu quả. Chủ động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; kịp thời định hướng dư luận xã hội, xử lý có hiệu quả nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.

 tuyên giáo.JPG

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thanh Hóa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2017).

Ngành Tuyên giáo đã chủ động hoàn thành xuất sắc các công việc thường xuyên, trong đó nổi bật là tham mưu tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Công tác tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết có nhiều điểm mới như: Kế hoạch và cách tổ chức học tập, quán triệt được chuẩn bị chu đáo, tài liệu kịp thời, tăng cường thảo luận về những nội dung cốt lõi, những nội dung mới gắn với Nghị quyết của Đảng với thực tế sở, ngành, địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình hành động thiết thực, có tính khả thi, kỷ cương, kỷ luật học tập nghị quyết có chuyển biến tốt hơn. Để tuyên truyền sâu rộng về các Nghị quyết của Đảng, Tỉnh ủy cấp phát không thu tiền tài liệu học tập tới tận chi bộ thôn, bản. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức thành công nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, điển hình là các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2017). Trong hoạt động này, tất cả các địa phương trong tỉnh đều có hoạt động kỷ niệm gắn với đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử, Viện Sử học tổ chức thành công Hội thảo: “Danh xưng Thanh Hóa”, qua đó giải quyết được nhiệm vụ quan trọng mà hơn một nhiệm kỳ qua chưa thực hiện xong đó là xác định được thời điểm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa. Từ kết quả hội thảo xác định năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương và tổ chức Hội nghị đề xuất thời điểm tổ chức kỷ niệm “Danh xưng Thanh Hóa”...

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh tại cấp ủy các cấp, chấn chỉnh những biểu hiện làm lướt, làm qua loa, chiếu lệ, không hiệu quả của cơ sở, nhất là đối với cấp xã trong tổ chức thực hiện. Tích cực huy động và phối hợp các lực lượng làm công tác tuyên giáo, tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện quan trọng trong nước, trong tỉnh, của từng địa phương, cơ quan và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, như: Chủ quyền đất nước, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo... nhằm định hướng dư luận xã hội, góp phần tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Bên cạnh đó ngành Tuyên giáo chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật hướng vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày càng cao của nhân dân...

Tại hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 về công tác tuyên giáo được  Ban Tuyên giáo tổ chức mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhấn mạnh những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo của tỉnh trong suốt những năm qua góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Về nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng hệ thống tuyên giáo cơ sở cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Bám sát thực tiễn và làm tốt công tác dự báo tình hình để đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp làm tốt công tác tư tưởng, uốn nắn kịp thời những biểu hiện lệch lạc, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn, sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành, Ban Tuyên giáo của cấp ủy các cấp và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo đang tiếp tục nỗ lực không ngừng đổi mới, giữ vững vai trò tiên phong trong công tác chính trị tư tưởng, đóng góp xứng đáng vào thành công chung của tỉnh nhà những năm tiếp theo, để xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh tiên tiến, tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ mong muốn.

Trung Hiếu

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1