GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, thẩm tra báo cáo, tờ trình về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Đăng lúc: 28/06/2018 23:00 (GMT+7)

- Chiều nay (28/6), Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay; thẩm tra báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội trình tại Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII.

  IMG_6065[1].JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các đại biểu đã tập trung thảo luận về dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay. Theo đó, những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực; giai đoạn 2015 - 2017, Thanh Hóa đã đón được trên 18,8 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,6%/năm. 6 tháng đầu năm 2018, ước đón được trên 5 triệu lượt khách, tăng 19,7% so với cùng kỳ… Tuy nhiên, trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đó là nhiều khu di tích có giá trị lịch sử văn hóa được đầu tư nhưng chưa thu hút được du khách; việc phát huy giá trị các di tích, danh thắng sau đầu tư còn hạn chế; hầu hết các địa phương chưa lập quy hoạch, chưa có định hướng về phát triển du lịch và chưa ban hành các văn bản qui định, qui chế cụ thể về công tác quản lý Nhà nước về du lịch; chưa có bộ máy quản lý Nhà nước về du lịch; thiếu sản phẩm du lịch và nguồn nhân lực phục vụ du lịch có chất lượng cao; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch chưa được các địa phương quan tâm đúng mức… 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội và các đại biểu, đồng chí Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh yêu cầu bộ phận tham mưu, xây dựng báo cáo tiếp thu các ý kiến tại hội nghị cần sớm bổ sung, hoàn thiện báo cáo, nhất là phần hạn chế, yếu kém và đề xuất, kiến nghị với Trung ương, với UBND tỉnh để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về ngày kỷ niệm Danh xưng Thanh Hóa; báo cáo hoạt động của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm.

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1