GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 22/05/2018 21:48 (GMT+7)

- Chiều nay (22/5), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018; nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018 - 2020.

  4.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao giải Nhất cho tác giả Hà Thị Cẩm Anh với truyện ngắn Bình minh xanh.

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn 2016 - 2018 tiếp tục được quan tâm thực hiện nghiêm túc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các tác phẩm phản ánh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các tầng lớp nhân dân, trên nhiều lĩnh vực, ngành, nghề ở các vùng miền trong tỉnh. Kết thúc giai đoạn 2016 - 2018, Ban tổ chức Cuộc vận động đã chọn được 13 tác phẩm và 9 tập thể xuất sắc trong hoạt động sáng tác, quảng bá để trao giải thưởng cấp tỉnh; chọn 5/13 tác phẩm được chọn trao giải cấp tỉnh và 1/9 tập thể để gửi tham dự xét giải cấp Trung ương. Kết quả, Trung ương đã chấm và trao giải C cho tác phẩm sách ảnh “Bác Hồ với Thanh Hóa và Thanh Hóa làm theo lời Bác”, trao giải khuyến khích cho tác phẩm báo viết “Thanh Hóa xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu”... Thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng nhân cách con người hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ; làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống sinh động và thiết thực, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực lao động , sản xuất, hoàn thành các kế hoạch đề ra, phấn đấu đến năm 2020 Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước.

 2.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao giải A cho các tập thể đạt giải thưởng trong hoạt động quảng bá.

 3.JPG
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo trao giải B cho các tập thể đạt giải thưởng trong hoạt động quảng bá.

 1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo trao giải thưởng cho các tác giải đạt giải B.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến thảo luận tại hội nghị cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế của cuộc vận động, đó là chưa có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao về giá trị tư tưởng và nghệ thuật để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng, việc phản ánh các tấm gương làm theo Bác còn nặng về kể lể thành tích, tính thuyết phục chưa cao; các tác phẩm sáng tác, quảng bá về điển hình tiên tiến trong giai cấp công nhân, lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân, vùng biên giới hải đảo còn ít... Đồng thời nhiều ý kiến tâm huyết cũng nêu lên những cách làm và kinh nghiệm để có những tác phẩm có chất lượng cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát – Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn 2016 – 2018.

Đồng chí đề nghị sau hội nghị này, các cơ quan thành viên cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Cuộc vận động trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó nhấn mạnh đến việc đặt ra những mục tiêu phấn đấu cụ thể, đầu tư sáng tác, quảng bá các tác phẩm… phấn đấu nhiều về số lượng cũng như  nâng cao về chất lượng tác phẩm trong giai đoạn 2018 - 2020 để có nhiều tác phẩm đạt giải cao do Trung ương trao tặng. Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm  sáng tác, quảng bá về điển hình tiên tiến trong giai cấp công nhân, trong lực lượng vũ trang, cán bộ và nhân dân, vùng biên giới. Đồng thời tích cực tuyên truyền những tác phẩm đạt giải để tạo sự lan tỏa cuộc vận động...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao giải Nhất cho tác giả Hà Thị Cẩm Anh (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh) với truyện ngắn Bình minh xanhCũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã trao 4 giải B, 5 giải C; 2 giải Khuyến khích cho các cá nhân và 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018.   

Phương Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1