GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Đảng bộ Sở VH,TT&DL quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư

Đăng lúc: 15/06/2017 14:57 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Sáng nay (15/6), Đảng bộ Sở VH,TT&DL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư cho toàn thể cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc.

IMG_9879.JPG
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Giang Ky - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 08 - NQ/TW của Bộ Chính trị “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, Chỉ thị số 12 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế”; Kết luận số 10 - KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị số 13 - CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nam - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL nhấn mạnh: Đây là những chỉ thị, kết luận, nghị quyết quan trọng, vì vậy cán bộ đảng viên ở các chi bộ cần nắm vững chủ trương, mục tiêu, nhiêm vụ, giải pháp được nêu trong chỉ thị, nghị quyết, kết luận, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Qua đó, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai ở mỗi đơn vị một cách hiệu quả, đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị mình.

Trung Hiếu

1

Dự báo thời tiết Thanh Hóa