GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 19/06/2017 08:00 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến, tự chuyển hóa’ trong nội bộ.

 Ảnh chào cờ tại công sở ubnd thị trân vĩnh lộc..jpg

Chào cờ tại công sở UBND thị trấn Vĩnh Lộc.

Để Chỉ thị số 05 đi vào cuộc sống và thực hiện một cách thiết thực trong các cơ quan đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các   cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc quyết định tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; học đi đôi với làm theo; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa "xây" với "chống”.

Nhân dịp này huyện Vĩnh Lộc quyết định thống nhất tổ chức chào cờ sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng, áp dụng cho tất cả các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, bắt đầu từ tháng 06/2017. Việc tổ chức chào cờ sinh hoạt tư tưởng đi vào nền nếp xây dựng tác phong công sở quy chuẩn cho toàn bộ các cơ quan đơn vị và các xã trong toàn huyện.

Ngọc Anh


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1