GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát lần thứ III

Đăng lúc: 12/06/2019 22:32 (GMT+7)

- “Các dân tộc huyện Mường Lát đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển” là tên chủ đề Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Mường Lát lần thứ III, năm 2019 vừa diễn ra sáng nay (12/6).

Tham dự Đại hội có 101 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 37.000 đồng bào thuộc 5 dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Lát.

Sau 5 năm (2014-2019), cùng với nhiều chủ trương, chính sách và chương trình hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được triển khai, như: 30a, 135, xây dựng nông thôn mới…, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát ngày càng nâng lên; tăng trưởng kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước (thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15,2 triệu đồng năm 2014 lên 17 triệu đồng năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 là 47,85% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều); kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng và nâng cấp; an ninh chính trị ổn định; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục duy trì và phát triển; nhận thức của nhân dân có những bước chuyển biến tiến bộ; các hủ tục dần được xóa bỏ; xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội.

 1a.jpg
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Mường Lát giai đoạn 2019 - 2024.

Đến nay, toàn huyện có 7/31 trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% đồng bào các dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế, có 8/9 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

2a.jpg 
Ra mắt đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh.

Đại hội lần này, các đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mường Lát lần thứ III đã xác định một số nhiệm vụ chính trong thực hiện công tác dân tộc đến năm 2024 với mục tiêu chung: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc, bảo đảmQP-AN, trật tự an toàn xã hội; phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu giảm hộ nghèo người dân tộc thiểu số bình quân hàng năm giảm 6,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/người/năm; tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống và trình độ dân trí đồng bào các dân tộc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh gồm 10 đại biểu và Thông qua dự thảo Quyết tâm thư Đại hội, giai đoạn 2019 - 2024.

P.V

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1