GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và du lịch

Đăng lúc: 13/06/2018 18:17 (GMT+7)

- Sáng nay (13/6), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tháng 6/2018 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện các Quyết định số 287, 290 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách các vấn đề liên quan và đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh…

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy đã khái quát tình hình chính trị hiện nay trên cả nước có ảnh hưởng đến Thanh Hóa và chỉ đạo một số nội dung, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan.

Về tình hình thực hiện Quyết định số 287 ngày 27/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, giai đoạn 2016 - 2020, báo cáo của Sở NN&PTNT đã nêu bật kết quả trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong giai đoạn 2018 - 2020.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của đại biểu, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến cho rằng chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn (NNNT) là một trong những chương trình lớn được Thanh Hóa tập trung chỉ đạo thực hiện, kết quả đạt được tương đối tốt. Hai năm qua dù ngành NN của tỉnh gặp nhiều yếu tố bất lợi, song vẫn có bước phát triển rõ nét, nhiều mục tiêu đạt khá cao. Trong 9 chỉ tiêu của chương trình có 6 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành và hoàn thành vượt mức; 3 chỉ tiêu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt để hoàn thành đó là chỉ tiêu về GRDP ngành, thu nhập bình quân của người dân ở khu vực nông thôn và đến năm 2020 thực phẩm đảm bảo an toàn 100%. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, có kế hoạch, biện pháp cụ thể để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

 IMG_3522.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Về giải pháp cụ thể, đồng chí Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh 6 giải pháp quan trọng gồm: đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất, đổi mới quan hệ sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; Tập trung tạo điều kiện tốt hơn nữa để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào NNNT; Tăng cường nghiên cứu chuyển giao các tiến bộ KHKT vào NNNT để tăng hiệu quả sản xuất; Khuyến khích tạo điều kiện sản xuất theo chuỗi sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; Tập trung các nguồn lực cho NNNT; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống dân vận MTTQ và các đoàn thể nhằm tuyên tuyền nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân kèm theo đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác khen thưởng, kỷ luật.

Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo trên, đồng chí Trịnh Văn Chiến yêu cầu UBND tỉnh hoàn chỉnh lại báo cáo để sắp tới thông qua BCH Đảng bộ tỉnh cùng với các chương trình trọng tâm khác.

Ngoài nội dung trên, hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 290 ngày 27/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa, giai đoạn 2016 -2020. Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, trong 2 năm thực hiện các mục tiêu, có 3/5 nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch Chương trình đề ra, bao gồm: nhóm chỉ tiêu tổng thu du lịch, cơ sở lưu trú, nhóm lao động du lịch. Năm 2016- 2017 toàn tỉnh đón 12,277 triệu lượt khách ,đạt 31,4% mục tiêu; Tổng thu đạt 14.298 tỷ đồng, vượt kế hoạch 2 năm và đạt 23,9% mục tiêu chương trình. Đặc biệt, chỉ tiêu về cơ sở lưu trú du lịch đã đạt trên 82% mục tiêu của giai đoạn 5 năm… Trong thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện các quy hoạch phát triển du lịch cơ bản đảm bảo tiến độ; đầu tư phát triển du lịch được quan tâm tạo nên chuyển biến về cả quy mô và chất lượng. Các sản phẩm du lịch được hình thành rõ nét. Môi trường du lịch cải thiện đáng kể về cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Các công tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển nguồn nhân lực, quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường.

Báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và đề ra mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho các năm còn lại từ nay đến 2020. Cho ý kiến vào các vấn đề này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến cho rằng Quyết định 290 đã thể hiện rất rõ các nội dung và giải pháp, sau khi ban hành, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả đến thời điểm hiện nay rất tốt, nhiều chỉ tiêu cơ bản hoàn thành. Mục tiêu từ nay đến 2020 phải hoàn thành chương trình.

Song theo đồng chí đến giai đoạn hiện nay việc thực hiện Quyết định 290 đang bị chững lại vì vậy cần tìm ra giải pháp đột phá, quan trọng. Đồng chí đề nghị cần tập trung vào 2 giải pháp chính đó là nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào du lịch, đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1. Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh Thanh Hóa đa dạng về hình thức.

Theo đồng chí, nếu không có các dự án lớn của doanh nghiệp, việc hoàn thành chương trình từ nay đến 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp để triển khai các dự án du lịch đã được chấp thuận chủ trương đầu tư ở Sầm Sơn, Bến En (Như Thanh). Rà soát lại các dự án từ Sầm Sơn đi huyện Quảng Xương và Hải Hòa (Tĩnh Gia), thu hồi các dự án không hoặc chậm triển khai, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước liên quan. Ngoài ra, chú trọng quan tâm đến các di tích lịch sử, riêng đối với thành nhà Hồ, yêu cầu Sở VH,TT&DL kiểm tra lại các cam kết của tỉnh với UNESSCO…

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe, cho ý kiến vào: Quy định về thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn UBND tỉnh gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm; Tờ trình về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Nguyên Mai

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1