GMT+7
Trang chủ / Thời sự

30 năm một chặng đường đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết, cống hiến trên mặt trận tư tưởng văn hóa

Đăng lúc: 19/06/2019 08:00 (GMT+7)

- Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019); kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), cũng là lúc Báo VH&ĐS tròn 30 tuổi (20/6/1989 - 20/6/2019). 30 năm chưa phải là dài cho một hành trình, nhưng cũng đủ khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh, sức lan tỏa đa diện, rộng lớn của một tờ báo chủ lực, đặc sắc về đời sống văn hóa, xã hội ở xứ Thanh.

 Đồng chí Phạm Duy Phương - Giám đốc Sở VH,TT&DL trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV Hội thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII..JPG

Đồng chí Phạm Duy Phương - Giám đốc Sở VH,TT&DL trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV Hội thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII.

Tiền thân của Báo VH&ĐS (cơ quan của Sở VH,TT&DL Thanh Hóa) là 2 tờ nội san: Thông tin phổ thông Thanh Hóa (phát hành 1 tháng 1 số) và Văn hóa Thanh Hóa (phát hành 2 tháng 1 số). Do yêu cầu nhiệm vụ, 2 tờ nội san trên nhập thành Tập san Văn hóa Thông tin Thanh Hóa.

Xứ Thanh là một miền văn hóa cội nguồn, địa linh nhân kiệt, có sắc thái văn hóa phong phú, đa dạng, nên việc tuyên truyền để mỗi người dân bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Từ yêu cầu thực tiễn, tháng 3/1988 Sở VHTT Thanh Hóa có văn bản đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cho phép xuất bản tờ báo mang tính thông tin đại chúng là tờ Văn hóa Thông tin Thanh Hóa. Ngày 1/4/1988, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa có Công văn số 12/CV-TH gửi Ban Tuyên huấn Trung ương, Bộ Thông tin đề nghị cho Thanh Hóa xuất bản tờ Văn hóa Thông tin mang tính đại chúng để làm công tác tuyên truyền và góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của tỉnh. Ngày 16/5/1989 Bộ Thông tin cấp Giấy phép xuất bản số 341 cho tờ Văn hóa Thông tin mỗi tuần 1 kỳ. Đến ngày 20/6/1989, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 846/TC-UBTH thành lập tòa soạn Báo Văn hóa Thông tin Thanh Hóa. Tiếp đến, trong bối cảnh hợp nhất 3 sở: Sở Văn hóa, Sở Thể dục - Thể thao, Sở Du lịch thành Sở VH,TT&DL, ngày 15/1/2009 Cục Báo chí Bộ TT&TT đã có công văn đồng ý cho Báo Văn hóa Thông tin đổi tên thành VH&ĐS.

Trưởng thành trong mỗi bước đi lên của phong trào phát triển KT-XH của tỉnh Thanh Hóa, Báo VH&ĐS đã nhận được sự tin tưởng, nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ tận tình của các cấp ủy đảng, các ngành, các cấp, các đoàn thể, địa phương, đơn vị; sự ủng hộ, hợp tác của đông đảo bạn đọc, cộng tác viên, đồng nghiệp; sự tin cậy, đùm bọc của nhân dân. Từ bước phát triển mạnh mẽ ấy, ngày 5/4/2012 Bộ TT&TT đã quyết định cấp giấy phép xuất bản từ 1 kỳ/tuần lên 2 kỳ/tuần cho Báo VH&ĐS. Tiếp đó, ngày 28/11/2012 Cục quản lý Phát thanh - Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp giấy phép xuất bản số 175/GP-TTĐT cho hoạt động trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo VH&ĐS. Việc tăng kỳ xuất bản báo in trong tuần và hoạt động của trang Thông tin điện tử trước hết đã khẳng định sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cho tờ báo, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của Báo VH&ĐS trên mặt trận tư tưởng văn hóa và sự phát triển KT-XH mạnh mẽ của xứ Thanh anh hùng.

Xuyên suốt quá trình 30 năm xây dựng và trưởng thành của mình, ở mỗi giai đoạn phát triển khác nhau, song Báo VH&ĐS đã được Sở VH-TT, nay là Sở VH,TT&DL quan tâm xây dựng, kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức, đầu tư mua sắm các trang thiết bị đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Đồng thời Sở VH,TT&DL đã làm tốt vai trò là cơ quan chủ quản, định hướng, giám sát việc thực hiện tôn chỉ, mục đích; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các tờ trình, đề án phát triển Báo VH&ĐS... Đặc biệt, tờ báo đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong suốt hành trình xây dựng và trưởng thành.

Được sự động viên kịp thời, niềm tin của các cấp ngành và các tầng lớp nhân dân trao gửi, đứng trước không ít khó khăn, nhất là việc phải tự chủ một phần kinh phí, song các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Báo VH&ĐS luôn phát huy truyền thống báo chí cách mạng, phẩm chất tốt đẹp của người làm báo Việt Nam, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị sắc thái văn hóa xứ Thanh; phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; được Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân Thanh Hóa ghi nhận, đánh giá cao. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo VH&ĐS còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, đi lại, nhưng bằng lòng đam mê, lương tâm và trách nhiệm, đã vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ của đời thường để hoàn thành tốt sứ mệnh chính trị được giao, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và ngành Văn hóa Thông tin đến các tầng lớp nhân dân. Trong đó có nhiều phóng viên đã lặn lội đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng tâm bão lũ để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

Ra đời từ khi quê hương bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đến nay, các số Báo VH&ĐS đã bảo đảm tính thời sự, tính chiến đấu, tính định hướng dư luận xã hội, không để xảy ra sai sót về quan điểm, đường lối của Đảng. Báo là kênh thông tin quan trọng để chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tỉnh; tuyên truyền giáo dục pháp luật...

Nổi lên trong nội dung của Báo VH&ĐS là ngồn ngộn bức tranh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Là nét đẹp sắc thái văn hóa xứ Thanh đa dạng, phong phú với những đền chùa miếu mạo, dân ca dân vũ, trò chơi trò diễn, những tên làng, tên xã, gắn với những con người đã làm rạng danh lịch sử... Báo đã tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với nhiều phong trào thiết thực, như: Phong trào xây dựng làng bản, cơ quan, đơn vị văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội;... 30 năm qua, Báo VH&ĐS đã đóng góp một phần quan trọng, cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa bảo tồn và phát huy các gia trị văn hóa truyền thống; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và gần đây là thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời báo đã trở thành kênh thông tin quan trọng để quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất và người xứ Thanh đến bạn bè xa gần.

Với phương châm lấy cái đẹp để dẹp cái xấu, lấy xây để chống, thời gian qua, Báo VH&ĐS đã biểu dương, lan tỏa gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Đã có nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa, thiết thực, có tác động to lớn đã được lan tỏa trên các trang Báo VH&ĐS để đến với các vùng, miền trong tỉnh. Bên cạnh đó tờ báo đã thẳng thắn phê phán những quan niệm lệch lạc, việc làm sai trái, những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"...

30 năm qua Báo VH&ĐS không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, đổi mới hình thức trình bày ngày càng phong phú, đa dạng để chuyển tải tốt nhất thông tin về phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của tỉnh. Ngày càng có nhiều chuyên mục, chuyên trang hấp dẫn, tiếp cận thông tin mọi mặt của đời sống xã hội, như: Giữ gìn sắc thái văn hóa xứ Thanh; Đất và người xứ Thanh; Góc nhìn, Gia đình - Nhà trường - Xã hội; Kinh tế - Xã hội; Dân tộc - Miền núi; An ninh trật tự; Du lịch, Thể thao - Sức khỏe... Những chuyên trang, chuyên mục, lối viết tác phẩm, cách tiếp cận đề tài của đội ngũ phóng viên, biên tập viên đã tạo nên nét đặc sắc, độc đáo, hấp dẫn và sức sống lâu dài, riêng biệt của Báo VH&ĐS trong thời đại bùng nổ thông tin.

Không chỉ chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo còn quan tâm, xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên ở cả trong và ngoài tỉnh. Trong đó có các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử, nhà văn, nhà thơ... Các số Báo VH&ĐS cũng đã được phát hành đến tận các bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, ven biển; hoặc đi đến các cảng hàng không phục vụ bạn đọc.

Với những cố gắng, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động, Báo VH&ĐS đã hai lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Tập thể và nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ VH,TT&DL, bộ, ngành Trung ương. Ngày càng nhiều cán bộ phóng viên, biên tập viên đạt giải cao trong các giải báo chí của tỉnh và Quốc gia, như: Giải Báo chí Trần Mai Ninh, Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng...

Vui mừng trước những thành tựu đạt được, song yêu cầu thực tiễn còn nhiều, Báo VH&ĐS còn gặp nhiều thách thức và cơ hội trên đường phát triển. Thực tế đang đòi hỏi Báo VH&ĐS cần bắt kịp với sự phát triển của báo chí hiện đại, đa dạng hóa loại hình truyền thông, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc và xứng đáng hơn với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là ngành VH,TT&DL. Để làm được mục tiêu đó, theo tôi, Báo VH&ĐS cần tập trung thực hiện cho được phương hướng, nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng tòa soạn báo ngày càng vững mạnh từ tổ chức; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh thực chất, thực hiện tốt quy chế tập trung dân chủ, tạo mối đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị. Chi bộ báo cần thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị, mà cần phải tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hai là, Tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành VH,TT&DL. Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cũng như xây dựng con người mới, nền văn hóa mới theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ nhân dân các dân tộc Thanh Hóa vươn lên thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Ba là, Thanh Hóa là vùng đất “Địa linh nhân kiệt”, nơi sản sinh nhiều bậc hiền tài, vua chúa, các sắc thái văn hóa phong phú, đa dạng, có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, nhiều danh lam thắng cảnh độc đáo, vì vậy Báo VH&ĐS tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích. Đồng thời giới thiệu, quảng bá mạnh mẽ tiềm năng, thế mạnh về miền đất và con người xứ Thanh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Bốn là, Bám sát thực tiễn đời sống sinh động phong phú ở địa phương, cơ sở, tiếp tục dòng chủ lưu phát hiện, biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển với bao mồ hôi, công sức, trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, ngành VH,TT&DL, của cán bộ viên chức, người lao động Báo VH&ĐS, chúng ta thêm tự hào và một nghị lực, niềm tin để bước tiếp. Thay mặt lãnh đạo Sở VH,TT&DL Thanh Hóa, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cấp, các ngành... Kính chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo VH&ĐS sức khỏe, luôn giữ ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” với nghề, phát huy thành tích, kinh nghiệm của thế hệ đi trước, tô thắm và làm vẻ vang truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành!

Phạm Duy Phương

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1