GMT+7
Trang chủ / Thơ

Treo ảnh Bác Hồ

Đăng lúc: 17/05/2018 15:59 (GMT+7)

Ngôi nhà sàn mới cắm nêu

Cầu thang chín bậc nói điều ấm no.

Gian thiêng treo ảnh Bác Hồ

Ngôi nhà mới rạng bàn thờ Tổ tiên.

 

Mừng nhà mới rộn cồng chiêng

Nóc nhà vẫy gió trăm miền reo ca.

Ví trăm gian dựng ngôi nhà

Chi bằng hai chái năm, ba gian hồi.

 

Mái hình rùa đứng thảnh thơi

Để con người cứ truyền đời trao tay.

Tận khi kèo cột long lay

Gian thiêng ảnh Bác chẳng xoay hướng nhìn.

 

Trăm ngàn chín vạn điều tin

Chẳng bằng ơn Bác đi tìm đường đi.

“Đường kách mệnh”(*) chân trời kia

Con đường cứu nước sá gì chông gai.

 

Nước non nay dựng tượng đài

Bác giơ tay vẫy tương lai nước nhà.

Năm tư dân tộc hoan ca

Cùng treo ảnh Bác sáng lòa kính thiêng!

-----

(*) Tác phẩm của Bác Hồ: Gồm những bài giảng của Bác ở Quảng Châu, ấn hành vào đầu năm 1927.

Vương Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1