GMT+7
Trang chủ / Thơ

Đến với cánh đồng

Đăng lúc: 08/06/2018 08:04 (GMT+7)

Bao nhiêu giống lúa tìm nhau

Đồng cao, ruộng trũng trước sau rộn ràng.

Đám kia bông chín, bông vàng

Đám này hạt mẩy so ngang kén tằm.

 

Hoa vàng nếp cái lăm lăm

Xông ra gặp nếp cẩm nhằm đợi ai.

Kìn kìn gồng gánh lúa lai

Đi sau, đến trước ruộng ai nấy vần.

 

Bảo nhau xuống mạ đúng tuần

Ruộng săm sắp nước thửa gần đón xa.

Bón chăm nào lúa kêu ca

Mừng khi mát đất, trổ hoa đòng đòng.

 

Người ơi! Đến với cánh đồng

Vớt câu ca cũ: “Gầu sòng, gầu dai

Bán mặt cho đất kéo cày,

Bán lưng cho trời rôm rốp làn da...”

 

Cày chìa vôi thuở ông cha

Gãi khua mặt đất như là mua vui.

Bây giờ bơm nước máy ơi!

Ào ào tuôn cả tràng cười đêm trăng.

 

Máy cày, bừa, cấy tung tăng

Cánh đồng đã biết nói năng được vàng.

Kìa! nghênh ngang phía cổng làng

Máy gặt đập cõng “giần, xàng” đi theo.

 

Xuống đồng lễ hội cắm nêu

Cánh đồng đợi trẩy trăm điều ước mơ...

Vương Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1