GMT+7
Trang chủ / Góc nhìn

Sau sự thẳng thắn

Đăng lúc: 11/12/2017 09:02 (GMT+7)

Một thành công được cử tri đánh giá cao tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra trong các ngày từ 5-7/12 là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đã có những lời nói gay gắt, thẳng thắn, có thể làm khó người trả lời, nhưng hoạt động này đang góp phần quan trọng tăng cường niềm tin của cử tri đối với những đại biểu mà họ bầu ra để đại diện cho quyền lợi, tiếng nói của mình.

Chất vấn và trả lời chất vấn về bản chất là hoạt động của HĐND tỉnh làm rõ những tồn tại trong quản lý, điều hành ở một ngành, lĩnh vực, qua đó làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đó. Đây là hình thức giám sát trực tiếp và quan trọng của HĐND tỉnh, đồng thời thể hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh và HĐND tỉnh trước cử tri và nhân dân.

Tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII đã chất vấn 2 vấn đề "nóng" được đông đảo cử tri và dư luận quan tâm, đó là vấn đề quản lý tài nguyên khoáng sản và việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn.

Sau lời khai mạc, không chỉ có những câu hỏi về đánh giá, nhìn nhận thực trạng của vấn đề, nhiều đại biểu HĐND tỉnh còn thẳng thắn chất vấn đến cùng về trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan. Thậm chí có đại biểu đã đọc thơ có liên quan đến vấn đề rồi chất vấn.

Đã có những lời gay gắt, thẳng thắn có thể gây khó khăn cho người được chất vấn, nhưng người ta nhìn thấy điều lớn lao là tinh thần tất cả vì cử tri và nhân dân. Đó cũng là tinh thần và trách nhiệm cao của người đại biểu nhân dân tỉnh đối với sự phát triển đi lên của quê hương.

Sau hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn dân chủ, không ít người dân Thanh Hóa đã tin tưởng rằng những vấn đề nóng kia sẽ được giải quyết, được khắc phục triệt để. Niềm tin ấy là thành công rất lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nó đã được khẳng định, chứng minh qua nhiều kỳ họp của HĐND tỉnh.

Ngược lại 1 năm trước, sau kỳ họp về công tác tổ chức, HĐND tỉnh khóa XVII đã đưa nội dung chất vấn vào ngay chương trình Kỳ họp thứ 2 (diễn ra từ 6-8/12/2016). Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn và được trả lời chất vấn nhiều vấn đề "nóng", như: Vấn đề chậm tiến độ một số dự án có sử dụng vốn ngân sách, vấn đề giải phóng mặt bằng của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN; vấn đề chấm dứt hợp đồng lao động đối với  giáo viên ở huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc; vấn đề tuyển dụng vượt quá định biên ở ngành Y tế...

Gần đây nhất, tại Kỳ họp thứ ba (từ 10-12/7/2017), HĐND tỉnh khóa XVII cũng đã chất vấn 3 vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm, gồm: Công tác quản lý chất lượng giống, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, quản ký chất cấm trong sản xuất nông nghiệp; tình trạng nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; vấn đề chậm tiến độ thực hiện các dự án giao thông.

Đó không hẳn là những vấn đề quốc kế dân sinh, mà là vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích sát sườn của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Đến nay những vấn đề "nóng" ấy đã được giải quyết kịp thời, không còn "nóng" trong đời sống xã hội ở Thanh Hóa.

Nhiều người nói đúng, thông qua hoạt động chất vấn đại biểu HĐND thể hiện được năng lực và trách nhiệm của mình trước cử tri. Điều quan trọng, sau những thẳng thắn, dân chủ là niềm tin của cử tri, một thành công lớn của Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVII đạt được. Đó cũng là giá trị cốt lõi, xuyên suốt mà cả hệ thống chính trị nỗ lực gây dựng qua nhiều thời gian.

Đỗ Đức

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1