GMT+7
Trang chủ / Sắc thái xứ Thanh

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mường

Đăng lúc: 28/11/2017 08:00 (GMT+7)

- Thời gian qua, nhiều huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Mường bằng giải pháp, cách làm cụ thể. Qua đó, góp phần động viên đồng bào tích cực thi đua lao động sản xuất, xóa nghèo nhanh và bền vững.

Đồng bào dân tộc Mường ở Thanh Hóa sinh sống chủ yếu ở các huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Bá Thước... Do đặc điểm địa lý, người Mường sống xen kẽ với đồng bào Kinh và dưới sự tác động giao thoa giữa đời sống hiện đại nên nhiều nét văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Trước thực trạng này, nhiều huyện miền núi đã có nhiều chủ trương, giải pháp nhằm bảo tồn những nét đẹp trong văn hóa Mường.

Huyện Thạch Thành đã tiến hành khảo sát, rà soát, đánh giá thực trạng văn hóa Mường tại các làng, bản trên địa bàn để có phương án bảo tồn cụ thể. Như vào các dịp lễ hội, tết cổ truyền các xã, thị trấn tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ để bảo tồn các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Mường, hoặc tổ chức các trò chơi dân gian như ném còn, đánh mảng, đẩy gậy, đánh đu…. Bên cạnh đó, huyện chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là lớp trẻ để họ hiểu, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Thành Tân là một trong những địa phương có nhiều hoạt động trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Ông Hà Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Thành Tân cho biết: Xã Thành Tân có 56% dân số là người dân tộc Mường đang sinh sống. Vào các dịp lễ, tết, nhất là ngày hội đại đoàn kết toàn dân, xã đã chỉ đạo các khu dân cư tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ lễ hội mang đậm nét văn hóa Mường. Thông qua đó, những người già, các vị trưởng bản có thể truyền đạt cho thế hệ trẻ những nét đẹp của dân tộc Mường qua tiếng nói, trang phục, cách sử dụng các vật dụng như cồng chiêng...

 Lễ hội Khai hạ ở xã Cẩm Lương, Cẩm Thủy.JPG

Lễ hội Khai hạ ở xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy) là một nét đặc sắc trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mường.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Mường ở Cẩm Thủy cũng luôn được chú trọng. Đặc biệt, các môn nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát huy. Để giúp đồng bào truyền giữ các giá trị văn hóa, huyện Cẩm Thủy cũng đã tổ chức các lớp tập huấn nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng; tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm ở nhiều tỉnh phía Bắc có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Bên cạnh đó, huyện chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở các xã. Nhờ làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống đã tạo môi trường văn hóa lành mạnh nơi đồng bào dân tộc miền núi của huyện.

Để những giá trị văn hóa dân tộc Mường được giữ gìn, phát huy huyện Bá Thước cũng đã tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Theo đó, cấp ủy đảng, chính quyền xã, thị trấn đã đẩy mạnh các phong trào xây dựng làng văn hóa, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; dòng họ hiếu học; giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm. Sức lan tỏa sâu rộng của các phong trào đã tạo ra động lực tích cực trong quá trình phát triển KT-XH gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Hiện nay đồng bào dân tộc Mường ở Bá Thước vẫn lưu giữ nhiều vốn văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú và đa dạng. Ngoài những đặc trưng về trang phục, ngôn ngữ, phong tục tập quán, huyện  còn khôi phục lại nhiều lễ hội của đồng bào dân tộc Mường mà tiêu biểu là Lễ hội Mường Khô. Đây là lễ hội mang đậm nét văn hóa truyền thống và đời sống tâm linh của cộng đồng người Mường khu vực ngũ Điền, gồm 5 xã: Điền Lư, Điền Trung, Điền Hạ, Điền Thượng, Điền Quang.

Bên cạnh đó, hàng năm huyện Bá Thước đều tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng từ thôn bản đến huyện thu hút một lượng lớn đồng bào đến tham gia, cổ động. Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi, khơi dậy và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường ở các huyện có đồng bào Mường sinh sống không chỉ góp phần xây dựng, phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy KT-XH ngày càng phát triển.

Xuân Cường

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1