GMT+7
Trang chủ / Pháp luật và cuộc sống

Xã Vạn Xuân xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT

Đăng lúc: 10/06/2018 08:00 (GMT+7)

- Sau 10 năm triển khai thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, tình hình ANTT trên địa bàn xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân cơ bản được đảm bảo ổn định.

Trong 10 năm từ 2008 đến 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND và Ban chỉ đạo 138 huyện, trong đó lực lượng Công an huyện đóng vai trò tham mưu nòng cốt, xã Vạn Xuân đã thành lập Ban chỉ đạo ANTT xã đồng thời xây dựng và ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể cấp xã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các bước, các nội dung xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT theo tinh thần Đề án 375, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh.

Theo đó, kể từ năm 2008 đến nay, công tác tuyên truyền về Đề án 375, Chỉ thị số 10 đã được xã Vạn Xuân quan tâm hàng đầu. Các thôn, bản, cơ quan, trường học đóng trên địa bàn xã đã tổ chức 76 hội nghị, 370 buổi tuyên truyền trên hệ thống của truyền thanh xã, 24 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về các nội dung văn bản của cấp trên và các tài liệu tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia công tác đảm bảo ANTT ở địa phương.

 xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân.jpg

Các tập thể, cá nhân được UBND xã Vạn Xuân tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 375, Chỉ thị số 10.

Cùng với công tác tuyên truyền, xã Vạn Xuân đã luôn chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức làm công tác ANTT ở cơ sở. Trong đó đã thành lập 11 tổ bảo vệ ANTT thôn bản với 33 thành viên; 40 tổ ANXH với 98,6% số hộ gia đình trên địa bàn xã tham gia. Qua 10 năm hoạt động, Ban chỉ đạo ANTT xã và các tổ bảo vệ ANTT thôn bản, tổ ANXH trên địa bàn xã Vạn Xuân đã luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, thực sự là cánh tay “nối dài” của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an trong việc đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của tổ trưởng, tổ phó các tổ bảo vệ ANTT thôn bản, các tổ ANXH, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, đảm bảo vệ sinh môi trường và chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư góp phần xây dựng NTM.

Chính từ các phong trào này đã phát huy được tinh thần toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm. Trong 10 năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp 97 nguồn tin có giá trị về ANTT; giáo dục, cảm hóa 14 người vi phạm pháp luật tiến bộ. Các tổ bảo vệ ANTT thôn bản và lực lượng Công an xã Vạn Xuân đã giải quyết dứt điểm 97 vụ việc liên quan đến ANTT, phối hợp hòa giải 13 mâu thuẫn vướng mắc trong nhân dân, phối hợp với công an huyện triệt xóa 1 tụ điểm phức tạp về ma túy. Trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình tự quản về ANTT hoạt động có hiệu quả ở khu dân cư, điển hình như các mô hình “Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, chị em phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, nuôi dạy con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội”, “Thanh niên xung kích trong đảm bảo ANTT”, “Cựu chiến binh tiên phong, gương mẫu chấp hành pháp luật”, “Ánh sáng bình yên”...

Qua bình xét phân loại khu dân cư an toàn về ANTT, đến nay trên địa bàn xã Vạn Xuân có 11/11 khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, trong đó có 7 khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT 10 năm liên tục.

Từ những kết quả trên có thể thấy, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTT ở cơ sở. Qua đó đã thúc đẩy các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các tổ chức, cơ quan và từng cá nhân, hộ gia đình trong công tác giữ gìn ANTT cũng như trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thành công và giữ vững tiêu chí 19 trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Huy Hoàng

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1