GMT+7
Trang chủ / Pháp luật và cuộc sống

Tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ bị thu giữ

Đăng lúc: 15/11/2017 12:00 (GMT+7)

- Mới đây, Công an Thanh Hóa đã thành lập hội đồng và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã thu gom từ năm 2015.

Theo đó, từ năm 2015, qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và qua công tác điều tra phát hiện, xử lý, thu hồi của các đơn vị, lực lượng công an trong tỉnh, Công an Thanh Hoá đã thu hồi được 2.940 khẩu súng săn tự chế, súng săm lếc