GMT+7
Trang chủ / Pháp luật và cuộc sống

60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 10/05/2018 08:00 (GMT+7)

- Ngày 10/5/1958, Ủy ban kiện toàn tổ chức Trung ương quyết định tách lực lượng Bảo vệ nội bộ ra khỏi vụ bảo vệ Chính trị nội bộ thành lập Vụ bảo vệ cơ quan (gọi tắt là Vụ 7) - tiền thân của Cục An ninh Chính trị nội bộ (ANCTNB) ngày nay.

Việc thành lập Vụ 7 là sự kiện quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ đối với lực lượng Công an nhân dân trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới của cách mạng. Với ý nghĩa sâu sắc đó, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày mùng 10/5 hàng năm là ngày truyền thống của lực lượng ANCTNB. Quá trình thành lập đến nay dù mô hình tổ chức với các tên gọi của từng thời kỳ có khác nhau, song lực lượng ANCTNB luôn được giao nhiệm vụ chính là: Chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống địch thâm nhập cài cắm nội gián, tác động chuyển hoá nội bộ các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; lợi dụng lĩnh vực tư tưởng - văn hoá để chống Đảng, Nhà nước... Trong đó, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu, bảo vệ ANCTNB, an ninh văn hóa - tư tưởng, đảm bảo sự vững mạnh của Đảng, Nhà nước là công tác quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định sự nghiệp bảo vệ ANQG, góp phần  thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

 Phòng ANCTNB Công an tỉnh đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.jpg

Phòng ANCTNB Công an tỉnh đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trải qua 60 năm, các thế hệ cán bộ chiến sỹ lực lượng ANCTNB Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nối truyền thống, luôn một lòng trung thành với Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị nghiệp vụ, các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể và nhân dân, lực lượng bảo vệ ANCTNB từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai có hiệu quả nhiều kế hoạch công tác lớn, đảm bảo vững chắc ANCTNB trên địa bàn Thanh Hóa.

Suốt chặng đường lịch sử từ thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cũng như trong xây dựng CNXH và trong giai đoạn hiện nay, lực lượng ANCTNB Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ của kẻ địch và các loại tội phạm, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ ANQG. Trong đó nổi bật là: Ngay từ thời kỳ 1958, đã phối hợp với Bộ Công an đấu tranh với số đối tượng hoạt động sáng tác văn nghệ có nội dung chống Đảng, chống chế độ, tìm cách móc nối để xuất bản tuyên truyền trong nước và nước ngoài trong Chuyên án V878. Năm 1967 đấu tranh thành công chuyên án cài cắm nội gián của quân Tưởng vào nội bộ một cơ quan trong tỉnh. Năm 1996, lập án BG96 đấu tranh với đối tượng sản xuất, buôn bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, đã truy tố 06 đối tượng, thu giữ trên 1.000 văn bằng, chứng chỉ giả các loại. Năm 1999, phối hợp với Bộ Công an trong Chuyên án T295 đấu tranh với các đối tượng bất mãn, tiêu cực, cơ hội chính trị, có hoạt động chống Đảng và Nhà nước, thu hồi hàng trăm loại tài liệu, đấu tranh, xử lý 2 đối tượng chính và 3 đối tượng có liên quan.

Đảm bảo an ninh trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, lao động xã hội, thời gian gần đây, lực lượng ANCTNB đã phát hiện, xử lý hàng trăm vụ sai phạm liên quan đến tuyển sinh, tuyển dụng, liên kết đào tạo tại một số cơ sở đào tạo; hoạt động tuyên truyền đạo, tham gia hội nhóm trái pháp luật, tham gia tổ chức phản động trong học sinh, sinh viên; điều tra làm rõ nhiều đường dây làm giả, dựng khống hồ sơ để hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước. Điển hình là phát hiện đường dây làm giả trên 500 hồ sơ bệnh án tiểu đường để hưởng chế độ chất độc da cam, đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can; xác lập Chuyên án LK02 điều tra làm rõ đối tượng trộm cắp cổ vật tại khu di tích Lam Kinh... góp phần bảo vệ việc thực hiện đúng đắn các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, lao động xã hội; các sai phạm trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa, quản lý, bảo vệ di tích, cổ vật và danh lam thắng cảnh. Đặc biệt đã đấu tranh, làm rõ trên 30 vụ, khởi tố 02 vụ, 02 bị can đối với số đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, các trang mạng xã hội tác động nội bộ, tuyên truyền bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh. Trong đó, năm 2016, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Bộ Công an lập án D916 đấu tranh với đối tượng là chủ tài khoản và quản trị kênh Thiên An TV, phát tán hơn 700 video clip có nội dung phản động, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, lực lượng ANCTNB Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên rà soát chính trị nội bộ, làm trong sạch bộ máy của các cơ quan Đảng và Nhà nước; bảo vệ an toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức, các nhà khoa học đầu đàn của tỉnh; chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hoạt động tác động lôi kéo, cài cắm nội gián; bảo vệ bí mật Nhà nước. Tham mưu cho giám đốc triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ tỉnh, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại Thanh Hóa. Đấu tranh ngăn chặn hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, bảo vệ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 Lực lượng ANCTNB tham gia tình nguyện giúp đỡ đồng bào vùng cao.JPG

Lực lượng ANCTNB tham gia tình nguyện giúp đỡ đồng bào vùng cao.

Trong 60 năm qua, với những thành tích đã đạt được lực lượng ANCTNB Bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước và ngành trao tặng những phần thưởng cao quý: 01 Huân chương chiến công hạng Nhì; 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, một số bộ, ngành Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến an ninh chính trị trong nước. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước gia tăng các hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo dựng “ngọn cờ”, hình thành tổ chức chính trị đối lập; phá vỡ sự ổn định về tư tưởng của các giai tầng xã hội, thúc đẩy nhanh dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hơn nữa, sự phát triển của khoa học, công nghệ thông tin, nhất là sự phát triển nhảy vọt của Internet đã tạo nên cuộc cách mạng mới trong việc tiếp cận, chia sẻ thông tin, kết nối cộng đồng. Tuy nhiên, nó cũng mang lại những nguy cơ, thách thức mới đối với an ninh quốc gia nói chung, công tác đảm bảo ANCTNB nói riêng. Đây là thời cơ để các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động tác động, thu thập bí mật Nhà nước; tuyên truyền, phát tán tài liệu có nội dung xuyên tạc, kích động gây mất đoàn kết nội bộ; hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức các hoạt động chống phá, kêu gọi mít tinh, biểu tình qua mạng Internet. Chính vì vậy, nhiệm vụ của lực lượng ANCTNB sẽ ngày càng khó khăn, nặng nề.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đòi hỏi lực lượng bảo vệ ANCTNB Công an Thanh Hóa không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật và bản lĩnh chính trị, nắm bắt kịp thời kiến thức về khoa học, công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay.

Với truyền thống vẻ vang của 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANCTNB luôn tự hào và nguyện đem hết sức mình quyết tâm cùng lực lượng Công an Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương Thanh Hóa, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Trung tá Nguyễn Thành Long (Phó trưởng phòng phụ trách)

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
5