GMT+7
Thông tin KT-XH

Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn

Đăng lúc: 15/12/2017 10:52 (GMT+7)

- Với mong muốn tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa đến du khách trong và ngoài nước, mời gọi đầu tư đến các Nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Khu kinh tế Nghi Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trương tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn.

I. Mục đích, ý nghĩa

Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn nhằm lựa chọn biểu tượng tác phẩm nghệ thuật kiến trúc để xây dựng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Khu kinh tế Nghi Sơn đến các Nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước;

Biểu tượng phải thể hiện được nét đặc sắc riêng của Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, thể hiện nét tiêu biểu về văn hóa truyền thống, khu công nghiệp động lực, phát triển xanh bền vững;

Tác phẩm lựa chọn sẽ được sử dụng gắn với các hoạt động quảng bá hình ảnh, lôgô, quà lưu niệm... của Khu kinh tế Nghi Sơn.

II. Thời gian tổ chức

- Thời gian phát động cuộc thi: từ ngày 10/11/2017;

- Thời gian nhận tác phẩm (theo dấu bưu điện): từ 10/11/2017 đến hết ngày 15/04/2018;

- Thời gian tổng kết và công bố kết quả: ngày 30/05/2018.

III. Đối tượng tham gia

1. Đối tượng tham gia: mọi tổ chức, cá nhân có khả năng và nguyện vọng tham gia.

2. Thành viên Ban Tổ chức, thành viên Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký (bộ phận Thường trực Ban Tổ chức) không được tham gia dự thi.

IV. Yêu cầu đối với bài dự thi                           

1. Yêu cầu chung của tác phẩm

- Biểu tượng phải thể hiện được mục đích, ý nghĩa nêu trên của cuộc thi;

- Tác phẩm dự thi phải có tính khái quát, độc đáo và tính thẩm mỹ, hình tượng cao, thể hiện được đặc trưng của Khu kinh tế Nghi Sơn. Biểu tượng đơn giản về hình tượng, bố cục, hình khối, đường nét, màu sắc; dễ hiểu, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng và có thể thuận tiện trong in ấn, chạm khắc, đắp nổi, phóng to, thu nhỏ trên mọi vật phẩm có chất liệu khác nhau. Biểu tượng không mang tính chất kích động, phản động; không trùng lặp với bất kỳ biểu tượng nào đã được sử dụng trong nước và trên thế giới;

- Vị trí thiết kế Biểu tượng được đặt trong ranh giới Khu kinh tế Nghi Sơn. Ban Tổ chức đã lựa chọn 07 vị trí như phụ lục kèm theo. Ngoài 07 vị trí này, trong quá trình tham gia thiết kế, tác giả có thể đề xuất vị trí đặt công trình biểu tượng. Vị trí đặt công trình biểu tượng phải đáp ứng các yêu cầu: Nằm ở vị trí trung tâm của Khu kinh tế; đáp ứng các yếu tố không gian, tầm nhìn, cảnh quan và có khả năng quảng bá cao hình ảnh và thương hiệu đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến làm việc hoặc đi qua Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Biểu tượng khi xây dựng là tổ hợp công trình kiến trúc đáp ứng các yếu tố không gian, tầm nhìn, cảnh quan và có khả năng quảng bá cao hình ảnh và thương hiệu đến các tổ chức, nhà đầu tư, các cá nhân trong và ngoài nước đến làm việc hoặc đi qua Khu kinh tế Nghi Sơn (có maket mặt bằng và phối cảnh hiện trạng kèm theo);

- Công trình Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn phải mang tính chất bền vững, trường tồn.

2. Yêu cầu đối với giải pháp kỹ thuật và vật liệu

- Giải pháp kết cấu có tính khả thi cao trong thi công xây dựng công trình;

- Sử dụng vật liệu đảm bảo tính thẩm mỹ, có độ bền cao, phù hợp với điều kiện ngoài trời, vật liệu đảm bảo tồn tại với thời gian lâu dài, vĩnh cửu.

3. Chủ đề: “Nghi Sơn điểm đến thành công”.

4. Yêu cầu quy định về tác phẩm dự thi

4.1. Tác phẩm dự thi:

- Được thể hiện bản vẽ trên một khổ giấy A2, gồm: phối cảnh tổng thể (khoảng 70% khổ giấy) và thiết kế kỹ thuật sơ bộ các mặt (khoảng 30% khổ giấy). Góc dưới bên phải của bản vẽ có đánh mã số tự chọn của tác giả gồm 05 ký tự do người dự thi tự chọn (mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết minh, phiếu đăng ký và phong bì thư lớn gửi về Ban Tổ chức);

- Tác phẩm dự thi không cuộn tròn, không ép plastic;

- Bản tóm tắt thuyết minh ý tưởng phải cô đọng, xúc tích trên một trang giấy A4. Thuyết minh cần làm rõ về ý tưởng, giải pháp thiết kế, chất liệu sử dụng, sự phù hợp về quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc; giải pháp kết cấu (không ghi tên tác giả, chỉ ghi mã số phương án thiết kế trùng với mã số ghi trong bản đăng ký dự thi);

- Bản vẽ, thuyết minh tác phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt;

- Tác phẩm dự thi có thể dự thi dưới dạng “tác phẩm điêu khắc” với tỷ lệ mẫu phù hợp.

4.2. Số lượng bài dự thi:

Không hạn chế, mỗi tác giả có thể sáng tác nhiều mẫu dự thi, nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng và đều để trong một phong bì lớn.

V. Hồ sơ đăng ký dự thi, địa chỉ tiếp nhận:

1. Hồ sơ đăng ký dự thi:

Mỗi tác phẩm dự thi phải đảm bảo các hồ sơ sau:

- 01 phiếu đăng ký dự thi được đóng trong phong bì nhỏ, dán kín (Phiếu ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu của Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn đăng tải tại website: nghison.gov.vn);

- Mẫu thiết kế biểu tượng dự thi;

- Bản thuyết minh, mô tả ý tưởng;

- 01 bì thư nhỏ (có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

2. Địa chỉ tiếp nhận:

Tất cả hồ sơ đặt vào trong phong bì lớn được dán kín, bên ngoài có ghi: “Bài dự thi thiết kế Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn” và gửi về địa chỉ: Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.

Địa chỉ: Km 372 Quốc lộ 1A - xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá.

Email: thanhhoalenhunam@gmail.com

Điện thoại: 02373.617.237 - 0968.898.868

VI. Quyền và trách nhiệm của tác giả dự thi

1. Các cá nhân, tổ chức dự thi có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Thể lệ này và phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Phương án thiết kế dự thi được sáng tác mới, chưa tham dự bất cứ cuộc thi nào do Việt Nam hay Quốc tế tổ chức; không sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh biểu tượng nào khác trong và ngoài nước;

- Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật;

- Không được sử dụng tác phẩm đã được chọn làm Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn trong cuộc thi lần này vào bất kỳ mục đích nào khác khi chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các tác phẩm tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác;

- Tác giả có tác phẩm được chọn làm Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn có trách nhiệm nộp bổ sung file mềm và chỉnh sửa phương án thiết kế được chọn theo ý kiến của Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thi công. Trong quá trình thi công, tác giả được mời tham gia cùng Tổ tư vấn thiết kế giám sát công trình. Tên tuổi của tác giả sẽ được ghi danh với tên của công trình;

- Tác giả dự thi thực hiện theo đúng Thể lệ cuộc thi do Ban Tổ chức ban hành. Tác phẩm gửi đến Ban Tổ chức không đúng quy định được xem là không hợp lệ. Tất cả các tác phẩm dự thi sẽ không hoàn trả lại cho tác giả tham gia cuộc thi;

- Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả đạt giải chi trả.

2. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được Ban Tổ chức với bất kỳ lý do nào.

3. Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả dự thi phải thông báo với Ban Tổ chức bằng văn bản trước thời gian hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

VII. Quy định về giải thưởng và trao giải thưởng

1. Giải thưởng:

- 01 giải Nhất:  50.000.000 đồng, kèm theo Bằng khen và Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

- 01 giải Nhì: 30.000.000 đồng, kèm theo Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

- 03 giải Ba: 20.000.000 đồng/tác phẩm kèm theo Giấy Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi;

- 15 tác phẩm biểu tượng xuất sắc được Ban Tổ chức chọn để trưng bày lấy ý kiến cán bộ, nhân dân hỗ trợ: 3.000.000 đồng/1 tác phẩm.

2. Nếu không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu theo tiêu chí xét chọn, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao một số giải của cuộc thi.

3. Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải hoặc người được tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải ủy quyền khi kết thúc cuộc thi.

4. Việc trao giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức thực hiện công khai.

VIII. Hội đồng giám khảo

- Hội đồng giám khảo cuộc thi do Ban Tổ chức quyết định thành lập, có khoảng 2/3 số thành viên là họa sĩ, kiến trúc sư có trình độ từ Đại học trở lên, có uy tín; gồm: lãnh đạo Cục, Vụ chức năng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Kiến trúc sư Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp...;

- Hội đồng giám khảo làm việc theo nguyên tắc công tâm, khách quan và khoa học dựa trên tiêu chí do Ban Tổ chức đặt ra phù hợp với mục đích, yêu cầu của Ban Tổ chức cuộc thi.

IX: Hình thức xét chọn, chấm:

Xét chọn, chấm qua 03 vòng:

- Vòng 1: chấm và chọn ra 15 biểu tượng.

- Vòng 2: Ban Tổ chức sẽ tổ chức trưng bày 15 biểu tượng được Hội đồng giám khảo lựa chọn qua vòng 1 tại Trung tâm Triển lãm - Hội chợ và Quảng cáo; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng giới thiệu về các biểu tượng được lựa chọn để trưng cầu ý kiến cán bộ, nhân dân trong toàn tỉnh. Sau khi có kết quả trưng cầu ý kiến sẽ tiếp tục xét chọn ở vòng 3.

-  Vòng 3: chấm và chọn ra 05 tác phẩm để trao giải (cơ cấu giải theo thứ tự thang điểm từ cao xuống thấp).

X.  Bản quyền và sở hữu trí tuệ đối với những tác phẩm đoạt giải

- UBND tỉnh Thanh Hóa được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm đoạt giải;

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ huỷ bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp bản quyền tác giả đối với phương án thiết kế;

- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với yêu cầu, đặc điểm khi sử dụng làm biểu tượng chính thức của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

XI. Thông tin về cuộc thi

Mọi thông tin có liên quan đến cuộc thi sẽ thường xuyên được cập nhật và thông báo trên các phương tiên thông tin đại chúng như: Báo Thanh Hóa; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Báo Văn hóa và Đời sống; Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: http://thanhhoa.gov.vn; Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: http://stttt.thanhhoa.gov.vn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: http://svhttdl.thanhhoa.gov.vn; Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, địa chỉ http://nghison.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ của Ban Tổ chức cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng thông báo Thể lệ cuộc thi và rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia để cuộc thi sáng tác Biểu tượng Khu kinh tế Nghi Sơn  tỉnh Thanh Hóa đạt kết quả tốt đẹp.

Nguồn: BQL KKT Nghi Sơn và các KCN tỉnh Thanh Hóa

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Tin, bài cùng tác giả