GMT+7
Trang chủ / Kinh tế

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (Bài cuối): Vững bước vào năm bản lề

Đăng lúc: 08/01/2018 14:13 (GMT+7)

- Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần phát triển nhanh và bền vững KT-XH, củng cố và tăng cường QP-AN. Bước vào năm bản lề 2018, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2018, ngay từ những ngày cuối năm 2017, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 4/12/2017 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 7/12/2017 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018. Để triển khai thực hiện tốt 3 nghị quyết trên, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 diễn ra vào ngày 3/1 vừa qua, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tranh thủ thời cơ, thuận lợi, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH năm 2018; đồng thời thực hiện tốt các chương trình, đề án trong Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2018 với yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Giải pháp trọng tâm, trọng điểm

Năm 2018 với những chỉ tiêu được đánh giá là cao và cần nỗ lực để thực hiện như chỉ tiêu về GRDP 15% trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5%, thành lập mới 3.000 doanh nghiệp... nhiều giải pháp cụ thể đã được vạch ra ngay từ ngày đầu năm. Theo đó, có 9 giải pháp trọng tâm, cụ thể được đề cập trong dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 bao gồm: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và khơi thông vốn đầu tư phát triển; phấn đấu hoàn thành vượt mức phát triển doanh nghiệp; tăng cường quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động VH-XH và các nhiệm vụ về giữ vững QP-AN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Những giải pháp này, về cơ bản đã bao trùm toàn bộ các lĩnh vực của đời sống, song vẫn thể hiện được trọng tâm, trọng điểm, được đánh giá cao về tính cụ thể, sáng tạo.

 Nghi Sơn.JPG

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đang mở ra cơ hội lớn cho Thanh Hóa bứt phá phát triển.

Một số nhiệm vụ lớn như đẩy mạnh tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp, cải cách hành chính đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở, khơi thông dòng vốn trong đầu tư, đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, người đứng đầu trong quản lý nhà nước… được đặc biệt chú trọng. Tuy nhiên, điểm mới của kế hoạch hành động năm 2018 so với các năm trước chính là việc giao nhiệm vụ cho các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ mới như: Giao nhiệm vụ thực hiện các mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và giao chỉ tiêu cụ thể trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Đây là 2 trong số nhiều nhiệm vụ nhằm triển khai các chương trình, kế hoạch giải quyết các vấn đề bức xúc, được người dân quan tâm.

Quy trách nhiệm cụ thể

Kế hoạch hành động của UBND tỉnh ngoài việc cụ thể hóa các giải pháp cũng phân công nhiệm vụ cho từng ngành, từng địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện. Tinh thần chung trong chỉ đạo điều hành được đề cập tại các cuộc làm việc của UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, địa phương là phân công từng cá nhân, phòng, ban trong đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi những chỉ tiêu cụ thể. Trên cơ sở đó, định kỳ nắm bắt tình hình thực hiện, tạo điều kiện để các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Ông Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Sở KH&ĐT cho biết: Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 đã được HĐND tỉnh thông qua, Sở KH&ĐT đã thông báo để các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tính toán, thông báo chi tiết từng chỉ tiêu kế hoạch cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan như các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh... tổ chức triển khai thực hiện.

Và với tinh thần chủ động, đề cao trách nhiệm, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã có những giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình, ông Vũ Đức Kính - Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho rằng: TP Thanh Hóa là đơn vị luôn chiếm tỷ lệ cao trong các chỉ tiêu phát triển KT-XH của toàn tỉnh. Chính vì vậy nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu phát triển chung của cả tỉnh. Năm 2018, TP Thanh Hóa đã xây dựng hệ thống các chỉ tiêu trên cơ sở chỉ tiêu được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao; theo đó có 43 chỉ tiêu được cụ thể hóa, tăng thêm nhiều chỉ tiêu so với toàn tỉnh.

Ông Kính cho biết thêm: Thành phố đã giao nhiệm vụ cho từng phòng, ban tham mưu, thực hiện, lượng hóa thời gian hoàn thành các chỉ tiêu này và giao các đồng chí thường trực phụ trách từng nhóm chỉ tiêu, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, huyện Tĩnh Gia tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Theo đó huyện sẽ tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, quán triệt tinh thần đến từng đơn vị cấp xã. Đồng thời, huyện cũng đẩy mạnh tuyên truyền tới các chủ hộ kinh doanh về tác dụng, lợi ích khi thành lập doanh nghiệp, phấn đấu thành lập mới 190 doanh nghiệp theo chỉ tiêu được giao năm 2018.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đi vào thực tiễn và chứng minh được sự đúng đắn, sáng tạo và vai trò quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã và đang tập trung nỗ lực lớn với quyết tâm cao. Cùng với những giải pháp, cách làm, sự quyết liệt và năng động của UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 đang mang lại niềm tin về kết quả thắng lợi. Và Thanh Hóa sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII bằng những kết quả cụ thể, đó là đời sống của nhân dân sẽ ngày một nâng cao, quê hương ngày càng đổi mới phát triển.

Nguyên Mai

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1