GMT+7
Trang chủ / Kinh tế

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (Bài 5): Đột phá từ cải cách hành chính

Đăng lúc: 18/12/2017 09:58 (GMT+7)

- Một trong 4 khâu đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII là: Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Sau hơn 2 năm triển khai, khâu đột phá này thực sự đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và đúng đắn.

 Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.jpg

Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa ra đời là sự đột phá về cải cách TTHC. (Ảnh: Đỗ Đức)

Đẩy mạnh cải cách hành chính

Thực hiện khâu đột phá này, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh CCHC, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020. Kế hoạch có mục tiêu: Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng dịch vụ CCHC công và dịch vụ công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tiếp cận nguồn vốn, lao động, đất đai, nguyên vật liệu... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển doanh nghiệp, nâng cao tinh thần cạnh tranh cấp tỉnh và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là đảm bảo mức độ hài lòng của cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 90%; 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước dưới dạng điện tử; rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp; 100% các dự án sau khi được quyết định chủ trương đầu tư đều được ký cam kết giữa UBND các huyện, thị xã, thành phố với nhà đầu tư về GPMB và bàn giao đất đúng tiến độ; hoàn thành đầu tư, nâng cấp các tuyến quốc lộ và các tuyến đường trọng điểm; đến năm 2020 có ít nhất 20 nghìn doanh nghiệp đạt tỷ lệ 56 doanh nghiệp/vạn dân...

Với tinh thần quyết liệt, năm 2017, các ngành tiếp tục rà soát, kiến nghị đơn giản tối đa về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý; rà soát cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC; niêm yết công khai và thực hiện giải quyết TTHC cho tổ chức, người dân theo bộ thủ tục hành chính  đã được công bố.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm soát chất lượng 1.510 TTHC trước khi trình Chủ tịch UBND công bố do các sở, ban, ngành dự thảo. Tiếp tục thực hiện một số nội dung, biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC. Duy trì thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.

Đặc biệt, đã đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa các Trung tâm hành chính công cấp huyện vào hoạt động. Trung tâm hành chính công cấp tỉnh là đầu mối tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả 1.236 thủ tục hành chính trên 129 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 15 sở, ban, ngành cấp tỉnh. Trung tâm Hành chính công tỉnh là mô hình mới, phục vụ các cá nhân, tổ chức một cách hiệu quả hơn và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Đồng thời, công tác CCHC đã được quan tâm thực hiện ở 5 nội dung quan trọng khác bao gồm: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, việc cải cách TTHC, trọng tâm là đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực đất đai, thành lập doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư... được quan tâm chỉ đạo, thực hiện; các TTHC trên các lĩnh vực này được đánh giá đều đã được đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục và rút ngắn thời gian giải quyết cho doanh nghiệp, người dân so với quy định chung và so với nhiều tỉnh của cả nước.

Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở các cơ quan hành chính nhà nước cũng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo tiền đề mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư kinh doanh

Với những nỗ lực trong CCHC, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện thêm một bước. Điều này thể hiện rõ nhất chính ở kết quả thu hút các dự án đầu tư tăng cao so với cùng kỳ.

Năm 2018, Thanh Hóa tiếp tục đề ra những chỉ tiêu cao để phấn đấu thực hiện, đó là phấn đấu thành lập mới 3.000 doanh nghiệp, tổng huy động vốn đầu tư phát triển 103.000 tỷ đồng... Và để thực hiện được điều đó, 2 trong 7 giải pháp chủ yếu chính là: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tất cả đều gắn liền với quá trình CCTTHC nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Trong năm 2017 đã đưa vào sử dụng một số dự án lớn, quan trọng như hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn, đường vành đai phía Tây (km6+00 - km14+632), khu nhà ở công nhân KCN Lễ Môn, thủy điện Trung Sơn. Đồng thời khởi công một số dự án lớn khác như tuyến đường bộ ven biển đoạn từ Sầm Sơn đến Quảng Xương, chấp thuận cho 3 doanh nghiệp lớn nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương.

Nguyên Mai

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1