GMT+7
Trang chủ / Kinh tế

Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu thu hút FDI

Đăng lúc: 04/12/2018 14:00 (GMT+7)

- Theo Tổng cục thống kê, đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2018 đạt 2.714 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 15,7 tỷ USD, tăng 18,4% về số dự án và giảm 20,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 11 tháng đạt hơn 23,1 tỷ USD, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 11 tháng năm nay ước tính đạt 16,5 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt hơn 7,4 tỷ USD, chiếm 47,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 5,2 tỷ USD, chiếm 33%; các ngành còn lại đạt hơn 3,1 tỷ USD, chiếm 19,9%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 11 tháng năm nay đạt hơn 12,4 tỷ USD, chiếm 53,5% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt hơn 5,9 tỷ USD, chiếm 25,6%; các ngành còn lại đạt hơn 4,8 tỷ USD, chiếm  20,9%.

Theo baochinhphu.vn

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1