GMT+7
Trang chủ / Kinh tế

Cơ hội lớn cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Đăng lúc: 26/10/2017 10:00 (GMT+7)

- (VH&ĐS) Tháng 5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1668 thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa. Đây việc làm thiết thực, cụ thể hóa quyết tâm tối ưu hóa thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Đồng thời là tin vui cho các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh.

 Mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh đang được nhiều tỉnh, thành áp dụng (ảnh minh họa).jpg

Mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh đang được nhiều tỉnh, thành áp dụng. (ảnh minh họa)

Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa ra đời nhằm tập trung một đầu mối để thực hiện việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC. Theo quy chế hoạt động được phê duyệt, Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa hoạt động theo nguyên tắc đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, đúng quy định pháp luật trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Trung tâm là đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành cấp tỉnh bố trí công chức đến để tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Trung tâm này cũng là nơi duy nhất được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Điều này đồng nghĩa với việc các sở, ban, ngành không tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại cơ quan mình đối với các TTHC đã quy định tiếp nhận tại trung tâm.

Các TTHC được thực hiện tại trung tâm bao gồm TTHC của các sở, ban, ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và của các sở, ban, ngành được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Danh mục các TTHC đưa vào thực hiện tại trung tâm. Quy trình giải quyết TTHC tại đây được thông qua 4 bước từ khi tiếp nhận đến trả kết quả giải quyết hồ sơ. Trong hoạt động, trung tâm này phải niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, TTHC, mức thu phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết TTHC. Đồng thời kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị tại trung tâm đảm bào đúng quy trình và thời gian quy định.

Sau khi thành lập Trung tâm Hành chính công, ngày 26/9/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3637 phê duyệt Quy chế phối hợp giữa trung tâm này với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Theo đó, Trung tâm Hành chính công được theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành giải quyết TTHC đảm bảo tiến độ, thời gian quy định.

Mới đây, ngày 3/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 3753 về việc phê duyệt danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, trung tâm này được thực hiện 1.236 TTHC, bao gồm các lĩnh vực: Y tế, xây dựng, GT-VT, viễn thông - Internet, phát thanh - truyền hình và thông tin điện tử, báo chí, xuất bản, quy hoạch kiến trúc, đầu tư, đăng kiểm...

Việc thành lập và ban hành các điều kiện để Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa hoạt động là sự cụ thể hóa quyết tâm tạo sự đột phá trong cải cách mạnh mẽ TTHC, mở ra cơ hội lớn để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Từ đây các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết TTHC ở UBND tỉnh và các sở, ban, ngành sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí. Mô hình này cũng được hy vọng sẽ khắc phục được những hạn chế bấy lâu trong công tác giải quyết TTHC.

P.V


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1