GMT+7
Trang chủ / Khoa học / Sức khỏe

Quảng Xương: Nhiều chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 07/04/2018 16:00 (GMT+7)

- Thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, giai đoạn 2012 - 2020, sau 5 năm thực hiện, huyện Quảng Xương đã tích cực đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền phát triển đối tượng tham BHXH, BHYT, đặc biệt là tham gia BHYT và xem đây là một trong những giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy

Xuất phát từ tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với công tác an sinh xã hội, nhiều địa phương đã phát huy vai trò của các cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Ngay sau khi kế hoạch của Tỉnh ủy, chương trình hành động của UBND tỉnh được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương đã ban hành Kế hoạch số 45 và UBND huyện ban hành Chương trình hành động số 12, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác BHXH, BHYT, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đề ra mục tiêu là thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ về BHYT, nhằm tiếp tục duy trì 100% các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT; không ngừng mở rộng các nhóm đối tượng để phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có trên 50% lực lượng lao động tham gia BHXH và trên 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt 100%; phát triển đối tượng tham gia BHYT để đến năm 2020 có trên 90% dân số tham gia BHYT.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 21 trong Chương trình hành động số 12 của UBND huyện Quảng Xương đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó coi trọng công tác chỉ đạo thực hiện và đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tuyên truyền phải gắn chặt với mục tiêu phát triển đối tượng, coi đó như là một chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội. Ông Lê Như Tuấn - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương cho biết: Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về công tác BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt, số người tham gia BHXH, BHYT và số thu BHXH tăng lên hàng năm, nếu như năm 2013, toàn huyện mới có 6.489 người tham gia BHXH, đến năm 2017 toàn huyện đã có 9.117 người tham gia BHXH; năm 2013, toàn huyện có 126.250 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 54,2%, năm 2017, toàn huyện có 163.327 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 86,2%; từ năm 2013 đến 2017, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách cho trên 436 nghìn lượt người hưởng các chế độ BHXH, thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng đầy đủ, kịp thời, an toàn cho gần 300 nghìn lượt người với số tiền là 1.464.315 triệu đồng, công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết hưởng BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại, hạn chế.

Theo ông Lê Huy Kỳ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Xương, để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 21 đề ra, đặc biệt là mục tiêu về độ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, thời gian tới tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền BHXH, BHYT; nâng cao tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung tuyên truyền BHXH, BHYT, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên; bổ sung mục tiêu, kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào chương trình phát triển KT-XH của xã, đơn vị, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, ngăn chặn tình trạng trục lợi, sử dụng quỹ sai mục đích, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển KT-XH địa phương.

Nam Hà

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1


Dự báo thời tiết Thanh Hóa