GMT+7
Trang chủ / Khoa học / Sức khỏe

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 63 cơ sở sản xuất

Đăng lúc: 11/07/2018 10:00 (GMT+7)

- Theo số liệu thống kê của Văn phòng điều phối về Vệ sinh an toàn thực phẩm: Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở Công thương đã tiến hành kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 63 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý.

Lũy kế đến tháng 6/2018, 3 cơ sở trên đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 701 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý. Xác nhận kiến thức cho 2.274 người là chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm cho 61 cơ sở, Sở Y tế tổ chức cho 44 bếp ăn tập thể thực hiện ký bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, lũy kế tháng 6/2018 đã có 504 bếp ăn tập thể thuộc trách nhiệm của Sở Y tế thực hiện ký bản cam kết bảo đảm ATTP; cấp giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm cho 40 lượt hồ sơ, tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm cho 5 lượt hồ sơ.

UBND cấp huyện đã kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 446 cơ sở, tổ chức cho gần 21.400 cơ sở không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Xác nhận kiến thức ATTP cho 2.898 người là chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn cấp 5.515 giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ cho sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

Đức Minh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1